epasit-logo

Parandusmört epasit 5in1

Kasutusvaldkond
Parandusmört epasit 5in1 on mõeldud krohvi, aga ka soojusisolatsiooni liitsüsteemide armeerimiskihi pragude parandamiseks. Kasutatakse ka polüsteroolist soojusisolatsiooniplaatide kleepimiseks ja ülepahteldamiseks ning struktureeritava pindmise krohvina.

Omadused
epasit 5in1 on valge mineraalne kuiv mördisegu GP vastavalt standardile DIN EN 998-1, mis koosneb sideainetest ja kivimipurust. epasit 5in1 ei sisalda kromaati vastavalt TGRS 613/Giscode ZP 1 nõuetele.

epasit 5in1 on tootja ja Baden-Württembergi Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungs-verband (Ehitusmaterjalide Järelvalve ja Sertifitseerimise Liit) pideva kontrolli all.

Tehnilised andmed: vt toote andmelehte

Ohutusnõuded: ärritab nahka. Võib tekitada tõsiseid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatult. Tolmu mitte sisse hingata. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust ja sobivaid kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid ja kuivsegu utiliseerida nagu ehituspraht.

Pealekandmise tehnoloogia
Mitte kanda peale, kui temperatuur on üle + 30 °C või alla + 5 °C, kui aluspind on külmunud või kui on tulemas miinuskraadid.

Pragunenud krohvipinna katmisel:
Aluspind puhastada tolmust ja naket takistavatest osakestest. Väga ebatasane krohvpind lihvida ja freesida, vajadusel tasandada parandusseguga. Praod, mis võivad laieneda enam kui 0,1 mm võrra, tuleb kõigepealt sulgeda või sillata. Edasine töötlemine nagu soojusisolatsiooniplaatide puhul.
Materjalikulu: u. 10 kg/m²

Soojusisolatsiooniplaatide kleepimisel:
Mört kanda peale punkt- ja hammassilur-meetodil. Plaadid suruda segusse ja nihutada õigesse asendisse. Mört ei tohi sattuda plaatide servadele.
Materjalikulu: u. 5 kg/m²

Soojusisolatsiooniplaatide ülepahteldamisel:
Parandusmört kanda hammassiluriga u. 4 mm paksuse kihina plaatidele. Sellesse suruda silumis-kelluga suunaga ülevalt alla väiksesilmaline armeerimisvõrk. Võrgu servad paigaldada u. 10 cm ülekattega. Seejärel kanda sellele 2 mm paksune parandussegu kiht. Võrk peab olema üleni seguga kaetud. Materjalikulu: u. 6 kg/m². Kui saadud pinnale kantakse silumiskrohv (epasit ep), jätta pind karedaks. Enne silumiskrohvi pealekandmist lasta vähemalt 5 päeva ühtlaselt kuivada.

Segu valmistamine:
Segada 30 kg kott paranduskrohv epasit 5in1 u. 9 l puhta veega kuni segu ei sisalda enam tükke. Segu võib pinnale kanda ka krohvimasinaga, nt PFT G4, Putzknecht S48, PFT N2N, Putzmeister Gipsomat. Masina tarvikud: tavaline seguvispel, tigutoiteseade D 4-3 Twister, mördirõhumanomeeter, mördisurvevoolik 25 mm, peenkrohvi seade 25 mm ∅, peenkrohvi düüs 10 mm ∅.

Valmis segatud materjal kasutada ära ühe tunni jooksul. Sooja ja kuiva ilma korral hoida pind kuni kivistumiseni niiske (riputades üles niisked rätikud, pinda ettevaatlikult niisutades). Töövahendid pesta kohe pärast kasutamist veega.

Materjalikulu: olenevalt kasutusviisist.

Ladustamine: hoida kuivas. Säilib u. 6 kuud.

Pakend: tarnitakse kuiva valmisseguna 30 kg kottides.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_5in1.pdf

Share