Laeb...

Toompea loss

Toompea linnus ehk Väike linnus on Tallinnas Toompeal, Balti klindi klindisaarel asuv ehitisekompleks, kus asub praegu Eesti Vabariigi parlament. Linnuses on erinevaist ajastuist pärit kogum eriilmelisi ja -otstarbelisi ehitisi. Toompea loss on ehitatud aastatel 1920-1922. Hoones põimub mitmeid erinevaid stiile, näiteks luterlik barokk ja ekspressionism. Riigikogu hoone on Tallinnas esimene avalik hoone, millesse projekteeriti elektrivalgustus. Riigikogu hoone valmimise järel ehitati lossi põhjaküljele Eugen Habermanni projekteeritud traditsionalistlik ametnikemaja. Peahoonel on avar hoov ja võimsad keldrid, mis asetsevad Toompea paeklindi piirist allpool. Keldrid on erakordselt paksude müüride ja võlvitud lagedega.

Peatöövõtja tellimusel teostasime erinevaid hüdroisolatsioonitöid.

Share

Sarnased objektid

Eramu Nõmmel

Eramu keldrikorruse niiskusest ja majavammist kahjustatud seintele teostati kompleksne hüdroisolatsioonilahendus. Paekivist vundament avati, puhastati ja tasandati polümeerse seguga FEB Febond SBR. Müüritise pinnasega kokku puutuvad osad kaeti paks-bituumen makstiksiga IZOLEX Styrbit 2000. Vundamendiseinad soojustatid XPS-plaatidega ja paigaldati drenaazimatt INTERPLAST ISO-DRAIN…

Vana-Mustamäe tee 61 punker

Talvisel ajal teostati ajaloolise punkri hüdroisolatsioonitööd. Paekivist punkri seinad avati ja puhastati ning pindade ebatasasused täideti torkreetmeetodil veetiheda polümeerse seguga Betosan Densocrete PPE TH ja Xypex Admix C-1000 lisanditega. Punkri lae hüdroisoleerimisel kasutati isekleepuvat külmbituumen rullmembraani GRACE Bituthene 4000. Punkri…

Tartu Tähetorn

Hoone vundamendi seinad olid maakividest, tellistest ja betoonplokkidest segalaotisega. Peale puhastamist tasandati pinnad polümeere seguga FEB Febond SBR. Müüritiste välimiseks hüdroisolatsiooniks kasutati paks-bituumenkatet epasit bdk/2k, mis kaeti kaitse- ja drenaazimatiga ISO-DRAIN 8 Diagonal. Kapillaarniiskuse tõke ja müüritise sisemiste tühimike täitmine…

Valga Maavalitsus

Tegemist Valga linna ühe vanima hoonega, mis valmis 20.sajandi algupoolel. Neoklassitsistliku juugendlike sugemetega ehitise projekteeris tuntud Riia arhitekt Wilhelm Ressler. Hoone lasi ehitada Saksa pank. Eesti Vabariigi päevil asus sinna endise saksa panga järglane Valga Laenu – ja Hoiukassa, 1930.…

Jakob Westholmi Gümnaasium

1898. aastal asutati Wittenfofi uulitsasse (Endla 29) Juhan Umblia juhatusel Tallinna Väikelastehoiu Seltsi kool vaesemate eesti soost agulipoiste harimiseks. 1940 valmis Baltikumi moodsaim koolimaja aadressile Kevade 8. 1996 nimetati kool Jakob Westholmi Gümnaasiumiks. Koolihoonele tehti põhjalik renoveerimine 2004-2006 aastatel. Ehituse…


Mida tegime

Teostasime keldrikorruse hoovipoolse seina välimised hüdroisolatsioonitööd.
Seinad hüdroisoleeriti veetiheda krohviga epasit dp. Kaitseks paigaldati filterkangaga drenaaži- ja kaitsematt ISO-DRAIN 8 Geo.

Mida kasutasime

EPASIT dp
ISO-DRAIN 8 Geo