epasit-logo

Termokrohv/kruntvärv epatherm ekp

Kasutusvaldkond
Kliima reguleerimiseks ja kondensvee ning hallituse ärahoidmiseks siseruumides kasutatakse epatherm isolatsiooniplaate. Kõikjal, kus plaatide paigaldamine raskusi valmistab, leiab rakendust termokrohv epatherm. Näiteks võib seda vaja minna kitsastes võlvistikes, kitsastes aknaavades või raskesti ligipääsetavatel aladel. Termokrohv on plaatidele täienduseks, mitte asenduseks.

Omadused
epatherm ekp on valge mineraalne lubjal põhinev kergmört. Oma omadustelt on aine kohandatud just epatherm isolatsiooniplaatide jaoks. epatherm ekp on soojust isoleeriv, sorbeerivate omadustega, mittesüttiv ja lihtsalt paigaldatav materjal. Ta suudab nagu isolatsiooniplaadidki niiskust imada ja uuesti vabastada. Tänu sellisele “puhverdamisele” hoitakse ära kondensvesi ja hallitus.

Tehnilised andmed:
Värske mördi tihedus: 1030 kg/m³
Tahke mördi tihedus: 740 kg/m³
Paindetugevus: 0,5 N/mm²
Survetugevus: 1,3 N/mm²
Vee neeldumistegur: 69 kg/m2/h1/2
Soojusjuhtivus: 0,13 W/mK
Veeauru difusiooni takistus: 12

Ohutusnõuded: ärritab nahka. Võib tekitada tõsiseid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatult. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada rohke veega ja konsulteerida arstiga. Töötades kanda ettenähtud kaitseriietust ja kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid võib utililiseerida tahkeks temperdatuna või pulbri kujul nagu ehitusprahti.

Pealekandmise tehnoloogia
Aluspind peab olema puhastatud tolmust ja muudest eralduskihtidest (näiteks tapeet). Aluspind peab olema koormust taluv. Hallituse poolt kahjustatud piirkonnad töödelda ainega epatherm etx. Mitte kanda peale kui temperatuur on alla +5 °C, kui aluspind on külmunud või kui on tulemas miinuskraadid.

epatherm ekp segada veega ühtlaseks tükkideta massiks. Veekulu umbes 10 liitrit 20 kg koti kohta. Kanda pinnale kellu või spaatliga ja kohandada isolatsiooniplaatidega. Valmissegatud termokrohv kasutada ära ühe tunni jooksul. Töövahendid kohe pärast kasutamist veega korralikult puhtaks pesta.

epatherm termokrohvi võib töödelda ka selleks vastavalt varustatud krohvimasinaga.

Pärast piisavat kõvastumist termokrohv üle värvida sisepahtliga epatherm eti või epatherm multi-eti. Lõpuks on soovitav kõik pinnad üle töödelda leelisvärviga epatherm etf ja viimistuskrohvi epatherm ete/r või epatherm ete/s-iga

Materjalikulu: umbes 10 kg/m² 1 cm krohvikihi puhul

Ladustamine: hoida kuivas, säilivusaeg umbes 6 kuud

Pakend: pakendatud 20 kg kottidesse. Kuivmört, kasutamisvalmis pärast puhta veega segamist.

Rohkem infot toote märklehelt  epatherm_ekp.pdf

Share