epasit-logo

epasit MineralDicht sockel

Kasutusvaldkond
epasit MineralDicht sockel on isolatsioonimaterjal, mida kasutatakse ehitiste ja konstruktsioonide kaitseks, eelkõige veepristmetele avatud soklite isoleerimiseks vertikaalpindadel, kuid samuti võib seda paigaldada maapinnaga kokkupuutes olevale krohvile ning sokleid ümbritsevatele isoleerplaatidele.

epasit MineralDicht sockel on sobiv aluspind krohvidele, katteplaatidele ja –tahvlitele.

Omadused
epasit MineralDicht sockel on kombineeritud toode, mis koosneb pulberkomponendist ja vedelkomponendist.

Materjal on paindlik ja sobib pragude sildamiseks.

epasit MineralDicht sockel on sulfaadikindel ja romaadivaene vastavalt TRGS 613/Giscode: ZP 1.

epasit MineralDicht sockel järgib „Juhtnöörid fassaadide soklite krohvimiseks/tehaseväliseks tööks“ nõudeid – juhend fassaadide soklite krohvimise ning tehasevälise töö professionaalseks planeerimiseks ja teostamiseks. (Väljaandja: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden- Württemberg sowie Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg).

Ohutusnõuded: Vedelkomponent: Kokkupuutel silmadega loputatada koheselt külma veega. Ärrituse kestmisel pöörduda arsti poole. Kokkupuutel nahaga pesta maha vee ja seebiga. Neelamise korral otsida arstiabi. Vältida pritsmete pinna- või põhjavette sattumist.
Pulberkomponent: Ärritab nahka. On tõsiste silmakahjustuste oht. Vältida pulbri sattumist laste kätele. Vältida pulbritolmu sissehingamist. Kokkupuutel silmadega loputada põhjalikult veega ja konsulteerida arstiga. Tööd tehes kanda selleks ettenähtud kaitseriietust.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse võib viia ainult täielikult tühjendatud pakendid. Materjali jäätmed võib realiseerida sarnaselt ehituskillustiku, lateksmuda või -emulsioonidega.

Paigaldamine
Aluspind peab olema tugev, koormust taluv ja vaba naket halvendavatest ainetest. Betoonpind peab olema vaba suurtest pooridest, kruusapurust, pragudest ja teravatest servadest. Poorid tuleb enne pinna isoleerimist tsementmördiga tasandada. Vuukidega müüritis krohvida kas epasit MineralDicht mördiga või epasit MineralDicht niiskustõkkega vähemalt 10 mm paksuse kihiga.
Täisvuukmüüritisele võib epasit MineralDicht sockeli kanda otse.
Mitte töötada temperatuuril alla +5 °C või kui on oodata külma või vihma, samuti mitte kanda külmunud aluspinnale. Vajadusel võib pinda eelnevalt veidi niisutada.

15 kg pulberkomponenti segada hoolega 5 kg vedelkomponendiga (kasutades aeglase käiguga segudrelli).

Paigaldada vähemalt 2 kihti sama konsistentsiga materjali, kasutades pintslit, kellut või sobivat pihustusseadet. Ooteaeg kahe kihi pealekandmise vahel peab olema vähemalt nii pikk, et järgmise kihi paigaldamine ei kahjustaks eelmist. Paigaldades hoida nõutud kihipaksust kõigis äärtes ja nurkades. Enne töö katkestamist valmissegatud epasit MineralDicht sockel lõpuni ära kasutada.

Kuiva kihi minimaalpaksus 2 mm, maksimaalpaksus 5 mm. Isoleerimistöid tuleb teostada vähemalt 50 mm kõrgusel maapinnast.

Materjalikulu: u. 3 kg/m³. Andmed materjalikulu kohta on ära toodud pulberkompondendi pakendil. Valmissegatud materjal kasutada ära • tunni jooksul. Värske epasit MineralDicht sockel on töövahenditelt veega eemaldatav.

Liiga kiire kuivamise eest kaitsta 3 päeval jooksul päikese, kuumuse ja tuule eest. Vajadusel niisutada. epasit MineralDicht sockel on koormatav ja kasutatav kõige varem 10 päeva möödudes. Kahjustuste parandamiseks valminud kattel võib kasutada sama materjali. epasit MineralDicht sockel isolatsiooniga kaetud pindu kaitsta sobiva kaitsekattega.

Ladustamine: Hoida kuivas ja roostevabas keskkonnas. Komponendid säilivad u. 6 kuud.

Pakend: Komposiitpakend, mis koosneb 15 kg pulberkomponendist ja 5 kg vedelkomponendist.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_MineralDicht_sockel.pdf

Share