Servidek-Servipak

Servidek / Servipak

Vedelal kujul külmpaigaldatav hüdroisolatsioonisüsteem betoon- ja terassildadele ning muudele liiklusega pindadele


Toodete kirjeldus
Servidek
® on kahekomponentne vedelpaigaldatav kummibituumen-hüdroisolatsioonisüsteem. Liibi või kelluga külmpaigaldatav vedel materjal moodustab reageerides vuukideta, elastomeerse hüdroisolatsioonimembraani.
Servipak® kaitsetahvlid koosnevad bituumenmassiga seotud täitematerjalist ning on mõlemalt poolt kaetud vastu-pidava bituumenpaberiga. Tahvlid nakkuvad vedelmembraaniga, kaitstes seda kahjustuste eest katmisel kuumalt või külmalt paigaldatavate katetega. Tahvlid on paksuses 3 mm, 6 mm ja 12 mm.
Armourtape™ on isekleepuv kummibituumenteip, mis on kaetud bituumenpaberist kihiga. Seda kasutatakse Servipak tahvlite vuukide sulgemiseks.

Eelised

 • talub niisket pinda – vähem piiranguid ilmastikutingimuste osas paigaldamise ajal;
 • talub värsket betooni – vajadusel saab paigaldada hiljuti valatud betoonpinnale, tavaliselt pärast 24 tunni möödumist. Antud juhul toimib ka betoonihooldusvahendina;
 • elastomeerne – sildab aluspinda tekkivaid mahukahanemispragusid;
 • talub madalaid temperatuure – nake ja paindlikkus säilivad ka –40 ºC kasutustemperatuuri juures;
 • kiirus – hüdroisolatsioon talub katmist juba 4 tundi pärast paigaldust;
 • lihtne paigaldada liibi või kelluga – pole vaja spetsiaalset tehnikat;
 • ei krundita – Servidek® paigaldatakse otse puhastatud aluspinnale;
 • ei vaja kuumutamist ega mehaanilist segamist – puudub vajadus vastava tehnika järele.
 • tugevad Servipak® kaitsetahvlid – kaitsevad membraani edasiste kihtide eest;
 • tõestatud toimivus – kasutusel üle 25 aasta Inglismaal ning mujal maailmas maantee- ja raudteesildadel ning parklakonstruktsioonides.

servidek-servipakPaigaldus
Üldist: Servidek®/Servipak® tuleb paigaldada ettevõtete poolt, mis on saanud Grace’i väljaõppe korrektsete töövõtete osas.

Servidek®/Servipak®’i paigaldamisel peab ümbritsev temperatuur olema vahemikus +4º C …+ 35ºC. Aluspinna temperatuur peab olema kõrgem kondenseerumistemperatuurist.

Paigaldada ei tohi, kui lähiajal on oodata vihma või pakast. Samuti tingimustes, kus külmumine toimub tõenäoliselt enne materjali lõplikku reageerimist.

Joonisel

 1. Servidek®
 2. Servipak® kaitsetahvel, vuugid kaetud Armourtapega®

Aluspinna ettevalmistus

Betoonpinnad
Tasandada, et saada ühtlane pind. Kivistumise ajal, pärast liigse vee aurumist töödelda betooni hõõrutiga, et saavutada kõva tihe pind. Pinnal ei tohi olla töötlemisjälgi ega paljastunud täitematerjali. Lõpuks muuta pind kergelt reljeefseks puidust krohvisiluriga vms.

Maksimaalsed lubatud pinna eba-tasasused peavad 3 m latiga mõõtes olema alla 10 mm. Ebatasasused üle 3 mm tuleb kõrvaldada või täita kõrgtugeva parandusmördiga. Betoonpind peab olema puhas ning vaba jääst, tsemendipiimast, lahtisest täitematerjalist, õlist, rasvast, samblast, vetikatest, tolmust ja muudest saasteainetest, mis võivad halvendada Servidek®’i ja betooni naket.

Pinnad võivad olla niisked, kuid lahtine vesi tuleb eemaldada lapiga või õhuga kuivatades. Värskele betoonile paigaldada ainult äärmise vajaduse korral. Kui betoonil on kasutatud naket mõjutavaid membraane/hooldusvahendeid, katta väike ala Servidek®’iga, et teha kindlaks, kas nimetatud katete eemaldamine on vajalik. Lõplikud kattekihid (nt asfalt) paigaldada nii kiiresti kui võimalik pärast vedelmembraani paigaldamist, soovitatavalt 48 h jooksul.

Teraspinnad 
Eemaldada pinnalt rooste, tagi, õli, rasv ja muud saasteained liivapritsiga. Kui see on nõutud tellija poolt, võib teraspinnad eelnevalt katta korrosiooni-vastase ainega.

Share