epasit-logo

Paks bituumenkate epasit bdk/2k

Kasutusvaldkond
Kahekomponentset polümeerbituumenkatet epasit bdk/2k kasutatakse hüdroisolatsioonina ehitiste ja ehitisosade kaitseks pinnase niiskuse ja kergelt immitseva vee (DIN 18195-4), koguneva vee ja survevee (DIN 18195-6) eest sise- ja välitingimustes.

epasit bdk/2k on mõeldud kasutamiseks veele avatud vertikaal- ja horisontaalpindadel, näiteks märgruumides, keldrites, maa-alustes garaažides, vundamendi ja sokliosades, terrassidel ning rõdudel. Sobib ka horisontaalisolatsiooniks plaatide või tasandussegude alla ning kasutamiseks liimina soojusisolatsiooni-, perimeeter- ja sokliplaatide kleepimiseks.

Omadusedepasit_bdk
epasit bdk/2k on lahustivaba, elastne, kiududega armeeritud, pragusid sildav pastöösne bituumen-emulsioon vastavalt ehitiste hüdroisolatsiooni standardile DIN 18195. Ta on kergelt töödeldav, omab head vananemiskindlust, kõvastub kiiresti ja muutub kiiresti vihmakindlaks ning on vastupidav kõigile looduslikult maapinnas olevatele agressiivsetele ainetele ja ei kahjusta põhjavett.

Tehnilised andmed:
Ruumikaal u. 1,1 kg/l
Pehmenemispunkt > 80 °C
Vihmakindlus* u. 3 tunni pärast
Kõvastumine* 2 päeva pärast
Pragude sildamine ≥ 2 mm (+ 4 °C juures, ilma võrguta)
Tõmbevenivus u. 60 %
Tõmbetugevus u. 0,26 N/mm²
Vee mitteläbivus ei lase läbi
Tihedustest AIB järgi > 0,5 bar/8 tundi
Tihedustest DIN 1048 järgi > 5,0 bar/3 päeva
Pragude rõhutest DIN 18195 järgi > 0,75 N/mm² 24 h survevee korral, 1 mm
* 20 °C ja 50 % r.F. juures

Ohutusnõuded: pealekandmisel kanda sobivaid puuvillavoodriga kummikindaid, kaitseprille ja tööriietust. Vältida kokkupuudet silmadega. Pidada kinni hügieeninõuetest. Nahale sattudes pesta koheselt vee ja seebiga ning korralikult loputada. Silma sattudes hoida silm lahti ja loputada põhjalikult voolava vee all. Kaebuste korral pöörduda arsti poole.

Jäätmekäitlus: materjalijäägid utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 170302 (bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 170301). Kõvastunud segupulber utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 170101 (betoon). Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid.

Pealekandmise tehnoloogia
Aluspind peab olema kuiv (või kergelt niiske), tugev, tasane, kandev ning sellel ei tohi olla naket takistavaid osakesi. Poorid, tühikud, vuugid ja praod peavad olema täidetud, teravad servad maha lihvitud, konarused tasandatud ja õõnsused kõrvaldatud. Selleks sobib kasutada ka toodet epasit MineralDicht sperr või epasit MineralDicht plast. Kuni 5 mm avatud vuugid sulgeda kraapepahteldusega tootega epasit bdk/2k. Laiemad vuugid ja tühikud sulgeda epasit MineralDicht sperr’iga.

Imavad mineraalsed aluspinnad kruntida bituumenkrundiga epasit big. Vanad tugevad bituumenalus-pinnad võib puhastada ning seejärel üle töödelda. Mitte kanda peale, kui temperatuur on alla + 5 °C, kui on oodata miinuskraade või vihma või kui alupind on külmunud. Vältida otsest päikesekiirgust.

Mõlema komponendi segamiseks kasutada aeglase käiguga segamistrelli. Kõigepealt segada läbi bituumen. Seejärel lisada sellele kogu kuivsegu ja ning segada vähemalt 1 minut, kuni saadud mass on ühtlane ega sisalda tükke. epasit bdk/2k kanda pinnale ühtlase kihina silumiskellu või terassiluriga vähemalt kahes kihis. Betoonaluspindadel (pooride teke) on nõutav kraapepahteldus (ei loeta isolatsioonikihi hulka). Kraapepahteldusel tuleb lasta kuivada, enne kui see epasit bdk/2k’ga katta. Liikumis- ja eraldusvuugid sillata epasit vuugilindi abil. Vertikaalisolatsiooni korral katta epasit bdk/2k’ga pind kuni 10 cm mullapinnast allapoole ja 30 cm vundamendist ülespoole. Koguneva vee ja survevee korral armeerida epasit armeerimikangaga. Liitekohtadele, üleminekutele, profileeringutele, servadele ja pragunemisohtlikesse kohtadesse lisada peen klaaskiudvõrk.

Materjalikulu: vt toote infolehte

Materjalikulu võib olla olenevalt aluspinnast 1 kuni 1,5 l/m² võrra suurem. Kattekihi paksus ei tohi üheski kohas olla väiksem.
Töövahendid kohe pärast kasutamist veega puhastada. Kuivanud materjal eemaldada bituumenilahustiga epasit bil. epasit bdk/2k’ga kaetud pindu kaitsta sobiva kaitsekattega. Vundamendisüvend täita vastavalt tavapärastele ehitusnõuetele. Kaetud pinna teist külge kaitsta vee eest. Koormata alles peale täielikku kuivamist. Kaitsekihtide ülesehitus teha vastavalt standardile DIN 18195-10.

Ladustamine: hoida jahedas ja kaitsta külmumise eest; suletud nõudes säilib u. 6 kuud.

Pakend: tarnitakse kasutusvalmina 30 l kanistrites (vedelkomponendid 24 kg kunstmaterjalist kanistrites + pulbrilised komponendid 6 kg paberkottides).

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_bdk-2k.pdf

Share