betosan_logo

WODAFLEX TH

Ühe-komponentne hüdroisoleeriv MS polümeeri baasil mastiks kald- ja vertikaalpindadele ning ripplagedele.

Toote omadused
Ühe-komponentne hüdroisoleeriv MS polümeeril baseeruv mastiks püsivaks hüdroisolatsiooniks pinnaseniiskuse ja survevee vastu.

  • Tarnitakse ühe-komponentselt, lahustivaba;
  • koheselt valmis paigaldamiseks;
  • ei vaja aluspinna kruntimist;
  • hügieeniline, loodussõbralik;
  • veekindel;
  • püsivalt jäätumiskindel;
  • ideaalne nakkuvus betooniga.

Kasutamine
WODAFLEX TH on ühe-komponentne püsivalt elastne ja hüdroisoleeriv MS polümeeri baasil mastiks, mida kasutatakse erinevate r/betoonkonstruktsioonist elementide hüdroisoleerimiseks. Sobiv kasutamiseks hüdrotehnilistes konstruktsioonides, veetöötlus jaamades ning mahutite ja veetorustike katmiseks. Sobiv ka isoleeriva kihina ühtlasele lubikrohvist seinale, poorsetest betoonpaneelidest müüritisele, tellistele, kipsplaadile ja muudele sarnastele aluspindadele. Võimalik paigaldada asfaltkatetele. WODAFLEX TH on stabiilne kokkupuutes pinnasega, näiteks keldrites, vundamentidel ja torude läbiviikudel. Samuti kasutatakse lamekatuste remonditöödel, näiteks korstna ja valgustuselementide ühenduskohtades ja betoonpaneelide vuukides.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

Keemiline vastupidavus: WODAFLEX TH-l on hea vastupidavus kemikaalidele. Vastupidavust konkreetsele kemikaalile kontrollida tootja esindajalt.

Kuivkomponendi tihedus 1560 ± 20 kg/m3
Värvus mittestandardne helehall
Imavus (%) 0
Kuivamisaeg erinevate kihtide vahel, temperatuuril 20°C (tundides) ~ 4
Veekindlus (positiivsel veesurvel) > 8 bar (80 m veesammast)

Sertifikaadid
Toode on sertifitseeritud vastavalt Tšehhi Vabariigi seadusele nr 22/1997 ja valitsuse määrusele nr 312/2005. Pidevat sõltumatut kvaliteedikontrolli teostab katselabor Nr. 095/2002, Horský s.r.o.
Kvaliteedisüsteemi järelvalvet EMS ja OHSAS viib läbi volitatud juriidiline isik nr 1020.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised

Aluspind Kõik lahtised ja visuaalselt kahjustatud betooniosad remonditavalt pinnalt täielikult eemaldada. Betoonpinnal ei tohi olla aineid, mis võivad aluspinna naket vähendada (rasvad, määrded, õlid jne). Kui pind on määrdunud asfaldi, bituumeni või tõrvaga, või kui tasanduskiht paigaldatakse ruberoidmaterjalile, kruntida pinda WODAFLEX KP-ga. See materjal sobib ka väga imavatele pindadele.

Ettevalmistus WATERFIN PV tarnitakse kahe komponendina – kuiv- ja vedelkomponent, mille massi suhe on 2.8 : 1. Ettevalmistustööde käigus segatakse kuivkomponenti järk-järgult vedelkomponendiga, mida segatakse pidevalt kuni on saavutatud kreemjas konsistents. Olenevalt paigaldusmeetodist võib lisada kuni 10% vett. Segu peab olema täielikult homogeenne.

Töödeldavus WODAFLEX TH on paigaldamiseks koheselt valmis. Materjal reageerib õhuniiskusega, pärast pakendi avamist kasutada materjal 120 minuti jooksul. Töödeldava pinna ja ümbritseva õhu temperatuur ei tohi olla alla + 5 °C ja üle + 35 °C.

Paigaldamine Materjal paigaldada madalakarvalise veluurrulliga ühtlaselt pinnale. Kogukulu on ligikaudu 1,2 ÷ 1,5 kg/m2 . Enne teise kihi pealekandmist peab esimene kiht olema piisavalt kuivanud (4 tundi, temperatuuril 20°C, RH > 65%). Kitsastes nurkades või suurtel pindadel paigaldada tasanduskiht pintsli või harjaga.
Juhul kui hüdroisolatsioonikihile mõjub veekoormus, on soovitatav konstruktsiooni seinte ja horisontaalpindade ühenduskohtades materjali klaaskiuga tugevdada. Klaaskiu kaal peaks olema vähemalt 110 g/m2 , 4×4 mm, esimese kihi peal. Kui hüdroisolatsioon paigaldatakse survelise vee vastu, on soovitatav klaaskiuga tugevdada kogu tasanduskiht.

Kuivamisaeg Temperatuuril 20 °C talub täiskoormust pärast 24 tundi.

Töövahendite puhastus Töövahendid pesta vahetult pärast töö lõpetamist veega. Kinnikuivanud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Hoiatus Pärast pakendi avamist kasutada ära kogu materjal või sulgeda pakend õhukindlalt.

Materjali kulu
Mõlema kihi erikulu (kattevõime) on vahemikus 1,2 – 1,5 kg/m2. Antud kulunormil on kuiva kihi paksus ligikaudu 1,0 mm.

Rohkem infot toote märklehelt
Wodaflex TH (pdf, 0.3 MB)

Share