Laeb...

Multifunktsionaalne hoone Riia 2, Tartu

Tartu vana kaubamaja krundile ehitatav multifunktsionaalne hoone (äri- ja kaubanduspinnad, hotell ja SPA, elamispinnad ning parkimine) on lisaks üldiselt suurtele ehitusmahtudele tõsine väljakutse ka hüdroisolatsioonitööde teostajale. Ligi hektari suuruse põhiplaaniga hoone maa-alused korrused ulatuvad Aleksandri tn poolselt küljelt 12m sügavusele ning looduslik pinnasevee tase antud kohas on 9m vundamendi alapinnast kõrgemal.

Keldrikorruste seinad kaitstakse survelise vee vastu rullmembraaniga Grace Preprufe 160R, mis lisaks esmaklassilisele veekindlusele ühildub ka kasutatava valumeetodiga – hoone seinad valatakse ehitussüvendit moodustava betoonvaiadest tugiseinale toetava paigale jääva raketise ja soojustuse vastu. Unikaalne Preprufe rullmembraan nakkub betooniga ning tagab hüdroisolatsiooni püsimise hoonega kontaktis ka aastate pärast, mil võib laguneda paigalejääv raketis seina taga või esineda nihkeid hoone ja tugiseina vahel.

Seinte detailsetes sõlmedes leiavad teisese kaitsena kasutust Cetco Waterstop RX paisuv vuugilindid, Cetco Cetflex ACF metallist töövuugilint, Besaplast PVC deformatsioonivuugiprofiil ning seinte betoonisegusse lisatav Xypex Admix betoonilisand.

Hoone massiivne vundamendiplaat valatakse kasutades Xypex Admix veekindlust tõstvat betoonilisandit. Vundamendiplaadi töövuugid tihendatakse täiendavalt Cetco Waterstop RX paisuva töövuugilindiga. Hoonet 4 osaks jagavad deformatsioonivuugid hüdroisoleeritakse Besaplast AD 320 deformatsioonivuugiprofiiliga. Sajad vundamendiplaati läbivad injektsioonpuurvaiad ning ehituse ajal süvendit kuivana hoidvad veeärastuskaevud hüdroisoleeritakse vee toimel paisuva elastse vuugilindiga Tradecc Elastoswell.

Share

Mida tegime

Hoone keldrikorruste hüdroisolatsiooni terviklahenduse teostus – seinte hüdroisolatsioonitööd, põhjaplaadi veetihedust tõstva betoonilisandi tarne, vuugilintide jm. betoonitarvikute tarne ning paigaldus.

Mida kasutasime

GRACE Preprufe 160R
XYPEX Admix betoonilisand
CETCO Cetflex ACF metallist vuugilint
CETCO Waterstop RX töövuugilint
CETCO Ubox ankurduselemendid
BESAPLAST AD 320 deformatsioonivuugiprofiil
Tradecc Elastoswell paisuv kummilint