Laeb...

Valga maavalitsuse hoone

Tegemist on Valga linna ühe vanima hoonega, mis valmis 20.sajandi algaastatel. Neoklassitsistliku juugendlike sugemetega ehitise projekteeris tuntud Riia arhitekt Wilhelm Ressler. Hoone lasi ehitada Saksa pank. Eesti Vabariigi päevil asus sinna endise saksa panga järglane Valga Laenu – ja Hoiukassa, 1930. keskel asus siia ka Valga Ühispank. Nõukogude algaastatel 1940-41 asus selles majas vene sõjaväelaste korterid. 1944–1991. aastal oli hoone sõjaväe valduses. I korrusel asus söökla. 1992. aaastast asub selles majas Valga Maavalitsus. Hoone on riiklik arhitektuurimälestis.

Share

Mida tegime

Valga maavalitsuse hoone tänavapoolse külje saneerimistööde hulka kuulus ka müüritise horisontaalse niiskustõkke paigaldus injektsioonimeetodil. Kuna hoone tellismüüritis oli paks, teostati tööd nii hoone sise, kui välisküljelt.

Mida kasutasime

Töödeks kasutati MC-Bauchemie madalviskoosset akrülaatgeeli MC-Injekt GL-93 ja injektsioonitehnikat (2-komponendiline pump, injektsiooni terastüüblid) firmalt Desoi.