mc-logo-535

MC-Injekt GL-95

Madala viskoossusega akrüülbaasil geel vee sissetungi tõkestamiseks

Omadused

 • lahustivaba
 • madala viskoossusega
 • tungib hästi ka väikestesse pragudesse laiusega < 0,1 mm
 • võimalik paigaldada madalal temperatuuril
 • muudetav reaktsiooniaeg
 • suure deformatsioonivõimega ja väga paindlik
 • kõrge kemikaalikindlusega
 • keskkonnasõbralik (vastavalt Saksamaa seadustele) – ei ohusta joogivett

Kasutuskohad

 • Maa-alustel töödel, sildade, tunnelite jms konstruktsioonide täielik isoleerimine
 • Müüritise, betooni ja pinnase pragude ja tühimike isoleerimine vee sissetungi vastu
 • Raskesti ligipääsetavate kohtade isoleerimine

Paigaldus

Üldised nõuded
Enne injekteerimist määra pragude süsteemi ole-mus ja ulatus. Olulised näitajad on pragude tüüp, laius, tekkimise põhjus, liikumine, pragude ja pinna olukord ja ligipääsetavus. Injektsioonimeetodi valimiseks määrata praost läbi tungiva vee kogus ja surve.

Praod peavad olema puhtad õlidest, rasvadest ja muust saastest. Võimaluse korral puhastada praod kuiva õlivaba surveõhuga. Vees lahustuvad ained pesta välja surveveega.

Ettevalmistus
Normaaltingimustes kinnitada praod või katta pinnatasandilt MC-DUR Kleber PU 47 või muu sarnase materjaliga enne injekteerimist ja paigaldada injektsioonitüüblid. Juhtnööre selle kohta vt välja-andest “MC-Injektsioonisüsteemid”.

Soovitame kasutada 18 mm diameetriga puur-auktüübleid. Tüüblite paigutus sõltub töödeldavast pinnast.

Segamine
MC-Injekt GL-95 koosneb mitmest komponendist. Materjal A ja B segada töökohal.
Materjal A koosneb komponentidest A1, A2 ja A3. Komponendid A2 ja A3 kallata A1 hulka. Segada suure labaga või segistiga vähemalt 1 minut.

Materjali B tarnitakse pulberkontsentraadina, mida lahustatakse vees. Olenevalt soovitud reaktsiooniajast lahustada pulber valmismõõdetud vee kogu-ses. +5 °C juures on reaktsiooniaeg umbes 8 korda suurem kui siin märgitud. Soovitatav on määrata reaktsiooniaeg tööde toimumise kohal vastavalt valitsevale temperatuurile ja muudele tingimustele.

Injekteerimine
MC-Injekt GL-95 paigaldada sobiva kahekompo-nentse injektsioonimasinaga.
Materjal B sisaldab aineid (soolalahus), mis kiirendavad korrosiooni ja seetõttu peaksid kõik metall-osad, mis puutuvad kokku segamata komponendiga, olema vastavuses materjalide nõudele nr 1.4301 (V2A) või, veel parem, nõudele nr 1.4571 (V4A).

Puhastamine
Materjali kasutusaja jooksul võib kõigi kasutatavate tööriistade puhastamiseks kasutada vett.
Kivistunud materjali on võimalik eemaldada ainult mehaaniliselt.

Ohutusnõuded
Injektsiooni käigus kanda alati kaitseriietust ja järgida ohutusandmelehtedel toodud nõudeid. Injektsioonipumpa ei tohi mingil juhul suunata teise inimese või iseenda poole. Töökatkestuste korral kaitsta injektsioonipumpa mustuse eest ja puhas-tades täielikult.
Enne paigaldamist lugeda ohutusinformatsiooni pakendilt ja andmelehelt “Ohutusnõuded lahustit sisaldavate katete, materjalide ja keemiliselt reak-tiivsete vaikude käitlemiseks”.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share