epasit-logo

Telliste restaureerimismört epasit zrm

Kasutusvaldkond
epasit zrm on kivide restaureerimiseks mõeldud restaureerimismört. Sellega saab restaureerida ja parandada telliseid ja muid ehituskive nii sise- kui ka välistingimustes.

Omadused
epasit zrm on hall mineraalne, mineraalsetest sideainetest ja kivimipurust koosnev kuiv mördisegu. epasit zrm ei sisalda kromaati vastavalt TGRS 613/Giscode ZP 1 nõuetele.

Ohutusnõuded: ärritab nahka. Võib tekitada tõsiseid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatult. Tolmu mitte sisse hingata. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust ja kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid ja kuivsegu utiliseerida nagu ehituspraht.

Pealekandmise tehnoloogia
Aluspind puhastada tolmust ja naket takistavatest osakestest ning niisutada. Segada 30 kg kott epasit zrm’i u. 5 liitri veega kasutusvalmis seguks. Mitte kanda peale, kui temperatuur on alla + 5 kraadi, kui aluspind on külmunud või kui on tulemas miinuskraadid. Valmissegatud mört 1½ tunni jooksul peale kanda. Kui kihi paksus ületab 1 cm, tuleb peale kanda mitmes kihis.

Pealekantavuse parandamiseks võib segatavale veele lisada nakkeemulsiooni epasit he.
Lisatav kogus: 1 liiter epasit he’d, 4 liitri vee kohta.

epasit zrm’i võib pärast kuivamist katta sobiva soovitud värvitoonis värviga (näit. ühtlustava värviga epatherm etf).

Materjalikulu: vastavalt vajadusele.

Ladustamine: hoida kuivas. Säilib u. 6 kuud.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_zrm.pdf

Share