Laeb...

Uus-Linna 9, Tallinn

Tallinnasse, Kadrioru pargi vahetusse lähedusse, rajati neli 5-kordset elamukorpust. Nelja korterelamusse tuleb kokku 60 kahe- kuni neljatoalist korterit ning ühine maaalune parkimiskorrus 70le autole.

Arhitektideks on Lauri Nõmme ja Inno Vanaselja. Ehituse peatöövõtja on Azelta OÜ.

Maaluse osa konstruktsioonis kasutati kaitse- ja hüdroisolatsiooni eesmärgil XYPEX Admix C-1000NF betoonilisandit. Töövuukides kasutati CETCO Waterstop RX-101 DX paisuvat vuugilinti koos CETCO Revo-Fix kinnitusvõrguga. Seinaraketise tõmbiaugud täideti veetihedalt CETCO Waterstop RX-101 vuugilindi ja Xypex Patch & Plug veetiheda seguga.

Share

Mida tegime

Materjalide müük. Tellija/teostaja: Azelta Projekt OÜ/Estatal OÜ

Mida kasutasime

XYPEX Admix C-1000NF
XYPEX Patch & Plug
CETCO Waterstop RX-101
CETCO Revo-Fix