concentrate

Xypex Concentrate

Toote kirjeldus concentrate-p
Xypex on ainulaadne töötlusvahend betooni hüdroisolatsiooniks ja kaitseks. Xypex Concentrate on keemiliselt kõige enam võimalusi pakkuv toode Xypex süsteemis. Kuivpulber segatakse veega ning kantakse betoonpinnale ühekordse lobrikattena.

Kasutusalad

 • reservuaarid
 • reoveepuhastid
 • vundamendid, keldrid
 • tõkkevannid
 • tunnelid ja metrood
 • ujumisbasseinid
 • parkladEelised

 • vastupidav tugevale veesurvele
 • kristallstruktuur on osa betoonist
 • tihendab kuni 0.4 mm juuspraod
 • laseb betoonil hingata
 • vastupidav agressiivsetele kemikaalidele
 • mitte-mürgine
 • ei vaja kuiva pinda
 • ei karda läbitorkamist, rebenemist
 • enne paigaldamist ei vaja kruntimist ega tasandamist
 • ei vaja ülekatet
 • võib paigaldada nii positiivse kui negatiivse veesurve poolele
 • ei vaja kaitset tagasitäitel, ega armatuuri paigaldamisel
 • madal paigaldusmaksumus
 • ei vanane
 • püsiv

Pakend
Xypex Concentrate on pakitud 25 kg metallämbritesse

Kulunorm
Normaaltingimustes on kulu 0,8…1,0 kg/m² ühe kihi kohta

Ladustamine
Xypex tooted tuleb ladustada kuivas ruumis õhutemperatuuril mitte alla 7 °C. Säilivusaeg 1 aasta, kui on ladustatud vastavalt nõuetele.

Omadused
Veekindlus – Xypex’iga töödeldud betoon on vastupidav vähemalt 125 m veesamba survele.

Vastupidavus kemikaalidele – Xypex Concentrate kaitseb betooni soolhappelahuse, sööbiva sooda, tolueeni, mineraalõlide, basseinivees leiduva kloori, pidurivedeliku jt kemikaalide kahjuliku mõju eest.

Vastupidavus külmumisele-sulamisele – pärast 435 tsüklit mõõdeti Xypex’ga töödeldud betooni suhteliseks vastupidavuseks 91% (töötlemata betoonil oli vastav näitaja 78%)

Kasutamine joogiveega kokkupuutel – ei ole mürgine, lubatud kasutada joogiveega kokkupuutuvatel pindadel (Eesti Tervise­kaitse­inspektsioon reg nr 742, 27.05.1999)

Vastupidavus radiatsioonile – 5,76 x 10 rad gammakiirgust ei tekita betoonis kahjustusi

Paigaldusjuhend

1. Pinna ettevalmistamine
Töödeldav pind peab olema puhas – tsemendipiim, mustus, vana värv jm katted tuleb eemaldada. Xypex’i imendumiseks peab pind olema avatud kapillaarsüsteemiga. Läikiv või õliga läbiimbunud betoonpind puhastada liivapritsi, surveveega või soolhappelahusega.

Happesöövitus
Lihtne ja efektiivne meetod betooni puhastamiseks enne XYPEX`i pealekandmist.

Tootja poolt soovitatav meetod:

 1. Niisutada betooni veega, et ära hoida happe imendumist betooni;
 2. Tavalise puhastuse jaoks kasutada 5% soolhappelahust;
 3. Pihustada hape ühtlaselt betoonile ja hõõruda pinda jäiga harjaga;
 4. 5-25 minuti pärast (kuid mitte hiljem) eemaldada happejäägid puhta veega;
 5. Kontrollida pinna puhtust,
 6. Jälgida happega töötamisel tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.

2. Pindade parandamine
Praod, vigased töövuugid, kahjustunud betoon raiuda lahti 37 mm sügavuselt ja 25 mm laiuselt. Paigaldada kiht Xypex Concentrate’i ja lasta kuivada 10 min. Täita süvend Dry-Pac’ga, kasutades tihendamiseks pneumaatilist tööriista või haamrit ja puitklotsi (Dry-Pac segatakse tükiliseks seguks 6 osast Concentrate’st ja 1 osast veest).
Märkus: voolava vee korral asendada Dry Pac Xypex Patch&Plug’ga. Liikuvate vuukide ja pragude tihendamiseks tuleb kasutada elastseid materjale.

3. Betooni niisutamine
Xypex vajab niisket veega küllastunud betooni, et kris-tallid saaksid tungida sügavale pooridesse. Lahtine vesi tuleb eemaldada. Juhul, kui betoon on väljakuivanud, niisutada pinda puhta veega kuni küllastumiseni.

4. Lobri segamine
Pintsliga pealekandmiseks segada

 • 5 osa pulbrit 2 osa veega, et saavutada kulunormi 0,8 kg/m²
 • 3 osa pulbrit 1 osa veega, et saavutada kulunormi 1,0 kg/m²

Pihustiga pealekandmiseks segada 5 osa pulbrit 3 osa veega (vahekord võib varieeruda sõltuvalt kasutatavast mehhanismist).
Mitte segada valmis rohkem materjali kui 20 minuti jooksul suudetakse paigaldada. Mitte lisada vett segule, mis on juba hakanud kõvenema. Kaitsta käsi kummikinnastega.

5. Pealekandmine
Xypex kanda peale pooljäikade harjastega pintsliga, harjaga või spetsiaalse pihustiga. Katta tuleb ühtlaselt ligikaudu 1,25mm paksuse kihina. Mitte kanda peale liiga paksu kihti. Vajadusel paigaldada teine kiht (Xypex Concentrate või Xypex Modified). Teist kihti võib peale kanda kui esimene kiht on tardunud, kuid veel “värske” (vähem kui 48 tundi). Pinna kuivamise korral on vajalik kerge niisutamine kihtide paigaldamise vahel. Mitte paigaldada Xypex materjale vihmasaju ajal või kui õhutemperatuur on alla 4 °C.

6. Järelhooldus
Järelhooldust tuleb alustada kohe kui Xypex on nii-võrd tardunud, et veega piserdamine seda ei kahjusta. Tavatingimustes piserdada pindu puhta veega 3 korda päevas kahe-kolme päeva jooksul. Kõrge temperatuuri ja päikesepaiste korral tuleb niisutada sagedamini. Pindu tuleb kaitsta sademete, tuule, külmumise ja 48 tunni jooksul õhutemperatuuri lange-mise eest alla 2 °C. Xypex vajab kristallide tekkeks õhku. Seepärast ei tohi PVC-kaitsekile kasutamisel seda asetada otse töödeldud pinnale, vaid tuleb jätta õhuvahe.
Veega piserdamise asemel võib kasutada Xypex Gamma Cure’i.
Märkus: reservuaare, veemahuteid, ujumis­basseine jms võib veega täita peale kolmepäevast järelhooldust ja kõvendumist 12 päeva jooksul.

Tehniline nõustamine
Lisainformatsiooni saamiseks Xypex materjalide paigaldamise kohta pöörduda Xypex Chemical Corporation Tehnilise Osakonna või kohaliku edasimüüja (Eestis OÜ Langeproon Inseneriehitus) poole.

Ohutusnõuded
Xypex on leeliseline. Nagu iga tsemendiline pulber või segu võib Xypex kahjustada nahka ja ärritada silmi. Käsi kaitsta kummikinnastega.

Rohkem infot toote märklehelt  Xypex_Concentrate.pdf

Share