betosan_logo

WATERFIX XP TH

Tiksotroopne hüdroisoleeriv mört XYPEX ADMIX C-100 lisandiga

Toote omadused
Ühe-komponentne tiksotroopne kuivmördisegu, mis sisaldab veekindlat XYPEX ADMIX C-100 lisandit. Vastab EN 14891, Lisa ZA standardile.

  • paigaldamine käsitsi või kuivpihustades;
  • aluspinnaga ideaalne nakkuvus;
  • head mehaanilised omadused;
  • mahus mittekahanev;
  • püsivalt veekindel (kuni 120 m veesammast);
  • vastupidav sulamis-külmumis tsüklitele;
  • kõrge keemiline vastupidavus;
  • kaitseb betoonpinda vee, õlitoodete, orgaaniliste lahuste, naftatoodete jms. vastu.

Kasutamine
WATERFIX XP TH on ühe-komponentne tiksotroopne kuivmördisegu, välja töötatud spetsiaalselt hüdroisolatsiooni kihiks betoonseintele ja –lagedele ning kivikonstruktsioonidele. Olenevalt remonditava pinna koormusest, võib WATERFIX XP TH katta ka järgnevate kaitsekatte kihtidega, nt. DENSOFIX XP-ga. Tänu betooni poorides toimuvale kristallisatsioonile tekitab WATERFIX XP TH betoonkonstruktsiooni pinnas kaitsekihi, mis takistab vee, orgaaniliste lahuste, õliproduktide jms läbitungimist.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

EN 14891 standardi nõuded ja katsetulemused

Katsetamismeetod Nõue Tulemus
Nakketugevus aluspinnaga (MPa) Esialgne EN 14891 > 0.5 > 2.0
Pärast veega kokkupuudet EN 14891 > 0.5 > 2.0
Pärast kuumutamist EN 14891 > 0.5 > 2.0
Pärast sulamistsükleid EN 14891 > 0.5 > 2.0
Pärast lubjaveega kokkupuudet EN 14891 > 0.5 > 2.0
Veekindlus EN 14891 Läbitung keelatud Lekked puudusid
Pragude sildamisvõime normaaltingimustes EN 14891 > 0.75 NPD

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

SUPERFIX XP TH f r c
Värvus Mittestandardne hall
Tihedus (kg/m3) 2200 ± 50
Tõmbetugevus (MPa) 7 päeva > 4.0 > 4.5 > 4.8
28 päeva > 7.0 > 7.5 > 8.5
Survetugevus (MPa) 7 päeva > 20 > 23 > 25
28 päeva > 36 > 40 > 44
Dünaamiline E-moodul (GPa) < 23 < 26 < 28
Termiline paisumiskoefitsient (K-1) 11.5 ± 0.4 x 10-6
Külmumiskindlus >T100
Termiline paisumiskoefitsient K (ms-1) < 2.5×10-12

Sertifikaadid
Vastab EN 14891, Lisa ZA standardile.
Katsetused teostatud vastavalt EN 14891 standardile, välja antud TS´US, Bratislava.
Kvaliteedisüsteemi järelvalvet EMS ja OHSAS viib läbi volitatud juriidiline isik Nr. 1020.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised
WATERFIX XP TH kuivmördisegu käsitlemisel jälgida üldiseid BETOSAN-i r/betoonkonstruktsiooni remondi tehnoloogilise protsessi reegleid (TP Nr. 1/06).

Aluspind Kõik lahtised ja visuaalselt kahjustatud betooniosad ning mustus remonditavalt pinnalt täielikult eemaldada. Roostes armatuur eelnevalt lahti piigata ning hoolikalt kõikidest korrodeerivatest osakestest puhastada. Enne nakkekihi paigaldamist peab aluspind olema korralikult niisutatud vähemalt 120 minuti jooksul. Immutamisega ei tohi kaasneda betoonpinnal läikivat kilet. Aluspinnaks võib olla ka müüritis. Vajadusel võib nakke tugevdamiseks kasutada ka nakkevõõpa DENSOCRETE 111.

Mördi ettevalmistamine WATERFIX XP TH mördi ettevalmistamiseks segada vastav kogus vett kuivkomponendile. Segamiseks kasutada aeglaste pööretega mikserit.

Mört Tera max. suurus Soovituslik suhtevahekord Mördi paksus (mm)
Kuiv komponent (kg) Vesi (l) Minimaalne Maksimaalne
WATERFIX XP TH f peen 1 mm 25 3.75 ± 4.00 5 12
WATERFIX XP TH r keskmine 4 mm 25 3.50 ± 3.75 10 25
WATERFIX XP TH c jäme 8 mm 25 3.45 ± 3.70 20 40

Segu konsistentsi võib optimaalse töödeldavuse saavutamiseks muuta, lisades kuni 10% vett. Kui vee osakaalu suurendada, suureneb märkimisväärselt ka oht pragude tekkeks. Samuti võivad halveneda mehaanilised omadused.

Valmis segu on töödeldav 50-60 minutit, temperatuuril 20°C.

Töödeldava pinna ja ümbritseva õhu temperatuur ei tohi olla alla + 5 °C ja üle + 30 °C.

WATERFIX XP TH mört paigaldatakse käsitsi või mehhaaniliselt kuiv- või märgpihustamise meetodil. Käsitsi saab mörti pinnale kanda hammasliibiga. Esimese kihi (nakkekiht) pealekandmisel ei tohi tekkida tühimikke (armatuurvarraste taha, õõnsustesse jne). Pärast esimese materjalikihi pinnale kandmist on soovitatav mört laiali kanda ka pooridesse ja ebaühtlastesse kohtadesse. Selle jaoks sobib hästi lühikeste harjastega pintsel või hammasliip. Korrektne materjali nakkumine aluspinnaga tagab kvaliteetse nakke lõppfaasis. Tähelepanu pöörata remonditava ala äärtele, kus servad peavad olema korrektselt tihendatud ilma õhumullide ja ebaühtlusteta. Remonditöid alustada alati sügavaimast kohast, et viimane kiht oleks kogu pinna ulatuses ühtlane.

Pinna viimistlemine Pärast viimase mördikihi pealekandmist viimistleda pinda kuiva polüuretaan liibiga. Märgviimistlus ei ole lubatud. Kui pinda viimistletakse hiljem kaitsekattega (nt. DENSOFIX), siis piisab puitlatiga silumisest.

Pinna järel hooldamine Töödeldud pindu tuleb vahetult pärast mördi pealekandmist järel hooldada, et vältida otsese päikesevalguse, tuule ja muu sellise mõju, mis tooksid kaasa pinna soovimatu liigkiire kuivamise. Selleks sobivad järelhooldusained DENSOCURE W ja DENSOCURE R.

Materjali kulu
Kuivmördi kulu on vahemikus 1,7 – 1,8 kg/dm2 1 mm kihi paksuse juures. Pihustamisel tuleb arvestada 10 ÷ 12 % kaoga.

Rohkem infot toote märklehelt
Waterfix xp th (pdf, 0.2 MB)

Share