LB Membranflex 150

LB Membranflex 150 on külmalt paigaldatav isenakkuv bituumen rullmembraan konstruktsioonide hüdroisoleerimiseks, vastavalt standarditele DIN 18533, EN 13969, DIN V 20000-202 ja niiskustõkkena kasutamiseks vastavalt standardile EN 14967.

LB Membranflex 150 rulli ääres on 25 mm ülekatte vulkaniseerimisriba puhtast bituumenühendist. Ääreribaga saavutatakse parem kahe materjali vaheline nakkuvus, kleepides ühe bituumenmembraani ülekattega teisele, tagades sellega maksimaalne ühendus kahe kihi vahel.

LB Membranflex 150 annab püsiva kaitse maa-alustele konstruktsioonidele, vastavalt standardis DIN 18533 Osa 2 toodud vee kokkupuute klassidele: W1-E (pinnaseniiskus ja survevaba vesi) ja W4-E (pritsmevesi ja pinnaseniiskus soklil, samuti kapillaarne vesi seinte sees või all). Võib kasutada ka niiskustõkkena tasanduskihtide all. Sobilik kasutamiseks ka rõdudel, kõrvalhoonetel jne, vastavalt standardile DIN 18531 Osa 5.

Paigaldamiseks nii vertikaalsetele kui ka horisontaalsetele pindadele, vundamendiplaatidele ja -alustele ning keldriseintele. Sobib kasutamiseks erinevatele mineraalsetele pindadele.


Toote omadused

 • Lahustivaba ja keskkonnasõbralik
 • Isenakkuv, elastne ja pragusid sildav
 • Võimalik aastaringne kasutamine
 • Puhas, lihtne ja kiire paigaldusviis
 • Koheselt vastupidav pinnase-ja vihmaveele
 • Tekitab tasanduskihi alla niiskustõkke
 • Kuivamisaeg puudub
 • Radoonikindel
 • 25 mm vulkaniseerimisriba ülekatte tugevaks nakkeks
 • Polümeriseeritud ristlamineeritud rebimiskindel bituumenkattega ja joonestikuga HDPE-kile
 • Säilitatav plusskraadidel vähemalt 12 kuud
Toote tehnilised andmed

 • Paksus 1,5 mm
 • Laius 1000 mm (975 mm + 25 ± 5 mm vulkaniseerimisriba)
 • Kaal 1,5 kg/m2
 • Veeauru läbilaskvus Sd-väärtus 235 m
 • Vastupidavus hüdrostaatilisele rõhule* 8 bar (80 m) läbitud
 • Tulekindlus klass E
 • Lubatud temperatuur** +5…+30 °C

* Katsetus viidi läbi ettevõtte „Form+Test Seidner” katsestendil – tüüp „DP 3 MM“. Kõrgsurve katse teostati 5 päeva pikkuse perioodi vältel. Testkatsetuse tingimused ja asjaolud võivad objektil olevatest tingimustest erineda.
** Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu temperatuuri kohta.


Pakendis
20 jm/rull | 15 rulli ühel alusel | aluse kaal ca 550 kg


Üldised nõuded
Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid ja
hea ehitustava reegleid.


Aluspinna ettevalmistus

 • Aluspinna ettevalmistus peab olema teostatud vastavalt standardile DIN 18533 Osa 3.
 • Aluspind peab olema piisavalt kuiv, sile, stabiilne, kaitstud jäätumise eest ja ilma kärgstruktuuri ning pragudeta. Pind ei tohi olla saastunud õli, rasva, tõrva, tolmu, mustuse, betoonijääkide või muude saasteainetega.
 • Välisnurgad ümardada ning sisenurgad täita-ümardada sobiva remondiseguga.
 • LB Membranflex 150 peab olema kaitstud vee sattumise eest aluspinna ja membraani vahele, kasutades selleks sobivaid vahendeid.
 • Mineraalsed aluspinnad peavad olema eeltöödeldud LB Membranflex primer S bituumekrundiga (ca 0,20 l/m2 – 0,30 l/m2) temperatuurivahemikus +5 °C kuni +30 °C või LB Membranflex primer bituumenkrundiga (ca 0,20 l/m2 – 0,30 l/m2) temperatuuri
 • vahemikus -5 °C kuni +30 °C, vastavalt standardile DIN 18533 Osa 2.

 • Avatud vuugid ja praod laiusega < 5 mm eelnevalt tasandada, kasutades LB Handflex F 2K või LB Handflex P 2K paksbituumen kraap-nakkekihti.
 • Avatud vuugid ja praod läbimõõduga > 5 mm eelnevalt tasandada sobiva parandusmördiga.

Materjali paigaldamine
Soovituslikult enne LB Membranflex 150 kleepimist paigaldada aluspinna kõikidesse nurkadesse ja seina/põranda vuukidesse LB C-Tapeflex. LB Membranflex 150 lõigata sobivale pikkusele ja alustada paigaldamist aluspinna nurgast. Silumisel liikuda alati ülevalt poolt alla poole.


Märkleht LB Membranflex 150 (pdf, 0.3 MB)

Share