botament-535

Botament RA 170

2 k hüdroisolatsioonimastiks

Toote kirjeldus
Botament RA 170 on polüuretaanvaigu baasil komposiit hüdroisolatsioonimastiks, paigaldamiseks plaatkatte alla nii sise- kui välistingimustes. Botament RA 170 on välja töötatud kasutamiseks spetsiaalselt basseinide ja väga suure veekoormusega ning kemikaalidega kokkupuutes olevate alade hüdroisoleerimiseks (näiteks toidutööstus või pesulad jne.). Täiendav Botament RA 170 kasutusotstarve on kaitsekihiks garaaži- ja keldriruumide põrandatel.

Omadused

 • väga elastne
 • pragusid sildav
 • kõrge vastupanu kemikaalidele
 • mehaanilise koormusega aladele
 • teraspindadele

Kasutusalad
Pindade hüdroisoleerimine:

 • betoon, kergbetoon ja poorbetoon
 • vuukidega müüritis
 • tsemendi baasil aluskiht
 • kipskrohvisegud, vastavuses standardile EN 998 (survetugevus ≥ 2.5 N/mm²)
 • Botament BP niiskuskindlad kergplaadid
 • kiudtsementplaadid

Paigaldades Botament RA 170 valuasfaltile, kontakteeruda OÜ Langeproon Inseneriehitus spetsialistiga.

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab vastama tingimustele:

 • kuiv, puhas ja jäävaba
 • stabiilne
 • puhas rasvast, värvist, tsemendipiimast, roostest ja lahtistest osakestest

Pane tähele:

 • olemasolevad aluspinna praod eelnevalt isoleerida, kasutades Botament A 60 või Botament R 70
 • aluspinna konarused eelnevalt tasandada
 • mineraalsed aluspinnad töödelda eelnevalt krundiga Botament E 120
 • poorsetele pindadele teostada kraapnakkekiht Botament E 120 ja kuivatatud kvartsliiva (terasuurusega 0.1 – 0,3 mm) seguga, segamise vahekord 1:1
 • teraspinnad eelnevalt karestada ja teostada korrosioonkaitse

Kui Botament E 120 krunti ei saa 24 tunni jooksul üle katta, puistata värskele pinnale kuivatatud kvartsliiva (terasuurusega 0.1 – 0.3 mm)..

Tehnilised andmed
Vt toote andmelehte

Pealekandmine

 • kõvendi lisada baaskomponendile
 • segada aeglase kiirusega mikseriga vähemalt 3 minutit, kuni moodustub ühtlane mass
 • segamisvigade vältimiseks valada esmalt segatud Botament RA 170 teise puhtasse anumasse (kraapida esimene anum täielikult puhtaks) ja uuesti läbi segada

Järgida tehase poolt etteantud segamise vahekorda..

Botament RA 170 hüdroisolatsioonikihina:

 • valmis segatud segu valada pinnale, terasest liibi või kummist kaabitsaga laotada laiali ning värske kiht ogarulliga üle rullides eemaldada õhumullid
 • kuivanud pinnale kanda nahast rulli või terasest liibiga teine kiht

Botament RA 170 hüdroisolatsioonikiht teostada alati minimaalselt kahes kihis.

Kogu hüdroisolatsiooni kuiva kihi paksus peab olema vähemalt 1.0 mm (värske kihi paksus 1.1 mm). Enne plaatide paigaldamist puistata värskele Botament RA 170 lõppkihile kuivatatud kvartsliiva (terasuurusega 0.5 -1.2 mm). Järgneval plaatimisel kasutada plaadiliime Botament EF 500EK 500, Multistone või Botament TK 150.

Vuugid, sisemised ja välimised nurgad ning väljaulatuvad elemendid katta koos esimese hüdroisolatsioonikihiga Botament SB 78 lindiga ja teise kihiga veelkord üle katta.

Vertikaalsetel pindadel ja pinna kalletel Botament RA 170 kasutamisel lisada stabiilse viskoossuse saavutamiseks ~3 – 5 % TX 19 Thixotropic Agent fillerit.

Botament RA 170 kaitsekattena:

 • valmissegatud segu valada aluspinnale, terasest liibi või kummikaabitsaga laotada ühtlaselt laiali ning värske kiht ogarulliga üle rullides eemaldada õhumullid
 • kuivanud pinnale kanda nahast rulliga materjali teine kiht

Botament RA 170 kaitsekate teostada minimaalselt kahes kihis.
Et saavutada libisemiskindel pind, lisada viimase kihi materjalile ~10-20% kuivatatud kvartsliiva (tera suurusega 0.1 – 0.3 mm) ja hoolikalt läbi segada.

Olulised tähelepanekud

Tsemendi-baasil aluspinna jääkniiskus ei tohi ületada 4%. Betoonpinnad peavad olema vähemalt 28 päeva vanad. Aluspindade nakketugevus peab olema vähemalt 1.5 N/mm².
Botament RA 170 kõvenemisprotsessi ajal kaitsta materjali niiskuse eest.
Botament RA 170 ei tohi segada suletud anumates.
Vältida kaetava konstruktsiooni negatiivset niiskussurvet.

Botament RA 170 segada ainult agregaatidega, mida on mainitud sellel märkmelehel. Botament RA 170 paigaldamisel välistingimutes (UV-kiirguse käes), võib kattel aja jooksul ilmneda värvimuutusi. Värvimuutus ei mõjuta materjali funktsionaalsust. Samuti võivad tekitada autorehvid kaitsekatte pinnale värvimuutusi.

Tundliku nahaga inimestel võib kokkupuutel reaktsioonvaiguga esineda allergilisi reaktsioone. Et vältida otsest kontakti nahaga, kanda paigaldustööde ajal vastavaid kaitseriideid. Botament RA 170 segamisel ja paigaldamisel peab ehitusplats olema hästi õhutatud ja ventileeritud.

Botament RA 170 ei sobi negatiivse veesurvega pindade katmiseks.

Veendumaks konkreetse projekti ja Botament 170 mehaaniliste, termiliste ja keemiliste koormuste omavahelist sobivust, kontakteeruda OÜ Langeproon Inseneriehitus spetsialistiga.
Botament RA 170 on välja töötatud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Ohutusandmelehed saadaval www.botament.com ja www.langeproon.ee
Optimaalse tulemuse saavutamiseks on soovitav teha objektil proovitöö.

Rohkem infot toote märklehelt  Botament RA 170.pdf

Share