Laeb...

Narva linna veepuhastusjaama Mustajõe veehaare

Kuna seadmed ja hooned, mis varustavad Narva linna joogiveega, olid amortiseerunud, viidi läbi Narva veemajanduse mastaapne uuendamine, mille tulemusena rekonstrueeriti 43 km vee- ja 33 km kanalisatsioonitorustikki, ehitati uus Narva veepuhastusjaam ning Mustajõe veehaare rekonstrueeriti ja viidi vastavusse kaasaja tehniliste ja tehnoloogiliste nõuetega.

Ehitustöid teostas ASi Narva Vesi tellimusel Merko Ehitus Eesti koostöös Taani ettevõttega Krüger A/S

Mustajõe veehaarde pumpla süvendi seinad ning kaablikeldri süvendi seinad ja lagi puhastati mehaaniliselt ja liivapritsiga. Paljastunud armatuur kaeti korrosioonikaitsega Densocrete 111 ning tasanduskrohvi ja remondiseguga Denso SPB 2 XP. Pärast krohvimist kaeti pumpla seinad hingava silikoonvärviga epasit spf ning kaablikeldri seinad võõphüdroisolatsiooniga XYPEX Concentrate. Kaablikeldri põrand hüdroisoleeriti rullmembraaniga Cetco Voltex DS ning põranda perimeetris töövuugilindiga Cetco Waterstop RX. Lekked toruläbiviikudest ning töövuugist injekteeriti injektsioonmeetodil materjalidega MC Injekt 2033 ning MC Injekt 2300NV

Share

Mida tegime

Teostasime Mustajõe veehaarde kaablikeldri ja pumpla süvendi hüdroisolatsioonitööd.

Mida kasutasime

BETOSAN Densocrete 111
Denso SPB 2 XP
XYPEX Concentrate
CETCO Voltex DS
CETCO Waterstop RX
MC Injekt 2033
MC Injekt 2300 NV