mc-logo-535

MC-Injekt 2300 NV

Kahekomponentne polüuretaanvaik pragude ja tühimike elastseks tihendamiseks

Omadused

 • Lahustivaba
 • Optimaalne madal viskoossus
 • Hea tungivus pragudesse ja tühimikesse laiusega ≥ 0,1 mm
 • Ei kahane mahus ega muutu kõvaks
 • Optimaalne reaktsiooniaeg kindlustab materjali täieliku sisseimbumise
 • Kõrge kemikaalikindlus
 • Vee olemasolu kiirendab reaktsiooni
 • Veega kokkupuutel ei vahustu liigselt
 • Moodustab elastse suletud pooridega struktuuri
 • Hea nakkuvus erineva niiskusastmega pindadega
 • Väga elastne
 • Sobib kasutamiseks kokkupuutes joogiveega vastavalt Saksamaa KTW nõuetele

Kasutuskohad

 • Mittestrukturaalsete pragude tihendamine hoonetes ja maa-alustes ehitistes, sildade ja tunnelite konstruktsioonides
 • Pragude, vuukide ja teiste lekkekohtade tihendamine kõikides ehitistes
 • Injektsioonivoolikute täitmine
 • Pragude injektsioon joogiveehoidlates

Paigaldus

Üldised nõuded
Enne injekteerimist määratleda pragude ulatus. Olulised näitajad on: prao tüüp, laius, tekkimise põhjus, liikuvus, pragude ja pealispinna seisund ning ligipääsetavus.

Kui pragu on märg ja liikuv, sobib pikaajaliseks tihendamiseks kõige paremini MC-Injekt 2300 NV.

Praod peavad olema puhtad mustusest, õlist, rasvadest ja muust saastest. Praod puhastada kuiva õlivaba suruõhuga.

Ettevalmistamine
Enne MC-Injekt 2300 NV injekteerimist katta praod MC-DUR Kleber PU 47 või muu sarnase materjaliga ning paigaldada injektsioonitüüblid. Väljaanne “MC-Injektsioonisüsteemid” sisaldab juhtnööre selle kohta.
Voolava või survelise vee korral teostada eelnev ajutine injekteerimine MC-Injekt 2033-ga. Selleks võib kasutada samu tüübleid, mis on paigaldatud MC-Injekt 2300 NV injekteerimiseks (vt ka MC-Injekt 2033 tehnilist andmelehte).

Segamine
MC-Injekt 2300 NV koosneb kahest komponendist (põhikomponent ja kõvendi).

Kui kasutatakse ühekomponentset injektsiooni-pumpa (näiteks MC-I-500), siis segada kaks komponenti põhjalikult aeglase mehaanilise segistiga (max 500 p/min) enne injektsioonipumba anuma täitmist.

Komponent A anumas on piisavalt ruumi selleks, et sinna lisada komponent B ja ained omavahel segada.

Pärast segamist valada materjal ühest anumast teise. Kasutusaeg sõltub segatud kogusest ja ümbritsevast temperatuurist.

Paigaldamine
MC-Injekt 2300 NV paigaldatakse sobiva injek-tsioonimasinaga, näiteks MC-I-500.

MC-Injekt 2300 NV saab paigaldada ainult kasutusaja jooksul, mille pikkus sõltub ümbritsevast temperatuurist.

Temperatuuril alla +3 °C lõpetada MC-Injekt 2300 NV injekteerimine. Pragude täielik täitmine taga-takse sel juhul uuesti injekteerimisega.

Masinate puhastamine ja hooldus
Kõik tööriistad puhastada kohe pärast tööde lõpetamist MC-Thinner PU puhastiga. Tardunud materjali on võimalik eemaldada ainult mehaaniliselt.

Ohutus
Jälgida ohutusnõudeid, mis on ära toodud materjali pakenditel.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share