feb-logo

FEB Febond SBR

Polümeerlisand tsementsegude ning betooni nakkevõime ja veetiheduse parandamiseks


Toote kirjeldus
  febond
FEBOND SBR on stüreen-butadieeni kopolümeer-dispersioon, mis on välja töötatud kasutamiseks tsementsegudes ja betoonis niisketes tingimustes.
Kasutatakse lisandina mördi ja betooni veetiheduse, kulumiskindluse ning töödeldavuse-elastsuse tõstmiseks.
FEBOND SBR annab koos tsemendiga kindla vett-tõkestava ja hästi nakkuva kihi.

Kasutusalad

 • Betooni parandused
 • Põrandate tasandus- ja kattekihid
 • Välisseinte nakke ja sokli krohv
 • Veetõkked ja mahutid
 • Trepiastmete parandused
 • Terase korrosioonikaitse
 • Silode vooderdus ja kaitse

Omadused ja eelised
Tsementsegudel, millele on lisatud FEBOND SBR, on järgmised eelised:

 • Suurem paindetugevus
 • Suurem tõmbetugevus
 • Õiges vahekorras vähendab tunduvalt mahukahanemist
 • Takistab aluskihi läbiimbumist viimistluskihist
 • Madalam vesi-tsement tegur
 • Suurem vastupidavus ja sitkus, parem vastupidavus kulumisele. Hea vastupidavus külmale, abrasioonile ja vees sisalduvate soolade läbiimbumisele.
 • Vastupidavus paljudele kemikaalidele ja mineraalõlidele.
 • Suurpärane nake terase ja betooniga. Nakkub hästi tellistega, klaasiga, asfaldiga, puiduga, polüstürooli ja enamiku ehitusmaterjalidega
 • Parem korrosioonikaitse
 • Tõestatud vastupidavus
 • Betooniga sarnased termilise paisumise ja moodulomadused.
 • Lubatud kasutada kokkupuutes joogiveega (heakskiidetud WRC – UK)

Tehnilised andmed / Tüüpilised omadused
Vt toote märklehte

Paigaldamine
Pinna ettevalmistus

Pinnad, millele kantakse FEBOND SBR segusid, peavad olema puhtad, tugevad ja vabad saasteainetest.
Eemaldage täielikult pinnal olev tsemendipiim, õli, mustus, raketiseõli või kivistumislisandid kasutades traatharja, suruõhuhaamrit, meislit või muud sobilikku tööriista.
Kontrollige, et armatuurteras on puhas, rasva- või õlivaba; eemaldage katlakivi ja rooste.
Parandades defektset või lagunenud betooni, eemaldage kogu lahtine osa kuni täiesti tugeva terve materjalini. Uus kiht paigaldada alati min 6 mm sügavuselt ja täisnurkselt sisselõigatud ääreni. Vältida servadest õhenevaid kihte.
Nõuandeid ettevalmistustöödeks enne betooni parandamist leiate brošüürist “Febond SBR kasutusjuhend ja soovitused”.

Lobri nakkekihiks
Niisutage vett imavaid pindu nagu betoon ja tellised nii, et need on lobri paigaldamise ajal niisked, kuid pindkuivad. Valmistage lobri 1.5 mahuosast portlandtsemendist ja 1 mahuosast FEBOND SBR-st. Enamike paigalduste jaoks sobiva segukonsistentsi saamiseks võib kasutada FEBOND SBR-i ja tsementi vahekorras 1:1 kuni 1:2.

Segage FEBOND SBR ja tsement kokku ühtlaseks ilma klompideta seguks (aeglaste pööretega elektridrelliga).
Tavaline paigaldusmeetod näeb ette segu tugevat sissehõõrumist jäiga harjaga. Jälgida, et pind oleks täielikult kaetud.
Tüüpiline ühekordne lobrikiht on keskmiselt 0.3 kuni 0.5 mm paksune. Kui vajatakse teist kattekihti, tuleb see paigaldada esimese suhtes risti. Ärge kunagi katke lobriga korraga suuremat pinda kui on võimalik 15 min jooksul üle katta või krohvida.

Rohkem infot toote märklehel Febond_SBR.pdf
Juhend parandustöödeks Febond_SBR_juhend.pdf

Share