Laeb...

Paide kohtumaja

Varaklassitsistlikus stiilis kohtuhoone valmis 1790.a. Lisaks kreisikohtule asusid majas veel arhiiv, vahitoad ja vangikambrid. Hoone oli kahekorruseline, paekivi- ja tellisseintega ning võlvitud vahelagedega. 1924.-1925.a. kohandati hoone algkooliks ja ehitati juurde kahekorruseline tiib Laia tn poolses küljes.
Aastatel 1998-2000 hoone restaureeriti ja taastati algne kohtuhoone funktsioon. Järgmine põhjalik remont tehti hoones 2010.a. 2014.a. suvel teostatud ehitusekspertiis tuvastas hoone esimese korruse seintel niiskuskahjustused, mille tagajärjel oli seinte viimistlus rikutud. Sama aasta sügisel saneeriti niiskuskahjustustega seinad EPASIT MineralSanoPro süsteemse lahendusega.

Tööde tellijaks oli Riigi Kinnisvara AS, peatöövõtjaks Agretten OÜ.

Share

Mida tegime

Seintelt eemaldati kahjustunud krohv. Puhastatud paekivimüüritisele kanti nakkekihiks EPASIT MineralSanoPro hb ja seinad krohviti saneerkrohviga EPASIT MineralSanoPro lpf. Krohvitud pinnad pahteldati peenpahtliga EPASIT MineralSanoPro sg ja värviti silikaatvärviga EPASIT MineralSanoPro spf.

Mida kasutasime

EPASIT MineralSanoPro hb
EPASIT MineralSanoPro lpf
EPASIT MineralSanoPro sg
EPASIT MineralSanoPro spf