Vesi on meie tähtsaim eluallikas.

Kemikaal, mis meid ümbritseb auru, veeldunud ja jäätunud kujul.

Inimesele on omane taotlus mugavustunde poole ja ümbritseb end sobiva keskkonnaga, kus veega käsikäes elamine on üks põhilisi tingimusi.
Vee iseloomu tundmaõppimiseks on Langeproon Inseneriehitus meeskond õppinud koolipingis ja üle 20 aasta ühiselt kogemusi hankinud.
Oleme valmis Teile pakkuma oma pidevas arengus insenerteadmisi, pikaajalisi kogemusi ja laia materjalivalikut, et saavutada professionaalne terviklahendus.

Meie moto on vettpidavad lahendused!

Teenusvaldkonnad

Ekspertiisid ja projektid

Ekspertiisid ja projektid

Projekteerimise tutvustus: PDF
Teostatud tööd: Projektide nimekiri

Uusehitiste hüdroisolatsioon ja kaitse

Olemasolevate ehitiste hüdroisolatsioon ja niiskussaneerimine

Sildade, viaduktide, tunnelite ja korrusparklate hüdroisolatsioon ning kaitse

Torude ja kaablite veetihedad läbiviigud

Betoonivalu raketised ja elemendid

Asfaldiaukude parandamine

Asfaldiaukude parandamine

Materjalid ja tehnoloogiad: Asfotex