mc-logo-535

MC-DUR 1264 / 1264 KF

Kahekomponentne epoksü-injektsioonivaik pragude strukturaalseks parandamiseks

Omadused

  • Madala viskoossusega kahekomponentne epoksüvaik
  • Lisanditeta, värvimata
  • Lahustivaba
  • Hea kapillaarse imavusega
  • Hea nakkuvus betooni ja terasega
  • Vastupidav

Kasutuskohad

MC-DUR 1264

  • Betooni ja müüritise pragude strukturaalne  parandamine
  • sobib pragudele laiusega > 0,2 mm

MC-DUR 1264 KF

  • Sarnaselt ülalmainitule, kuid madalama viskoossuse ja lühema kasutusajaga.
  • Sobib pragudele laiusega > 0,1 mm

Paigaldus
Paigaldamiseks võib kasutada väga erinevaid meetodeid alates lihtsast pintsliga määrimisest kuni keeruka kahekomponentse materjali jaoks ette nähtud injektsioonimasinateni.

Surveinjektsiooni saab teostada pindmiste tüüblite abil (kuni 60 baari) ja puurauktüüblitega (kuni 200 baari). Kui kasutada pindmisi tüübleid, peab aluspind olema kuiv ja tugev. Lahtised materjalid, rooste ja muu saaste eemaldada sobivate vahenditega. Tolm puhuda ära õlivaba kuiva suruõhuga. Kui töödeldav ehitis (detail) on kandev, kinnitada pindmised tüüblid ja tugevdada seejärel pragude pinnad MC-DUR Kleber PU 47 paindliku materjaliga. Võib kasutada ka MC-DUR 1200 VK materjali. Kui kasutada puurauktüübleid, eemaldada puurimisel tekkiv tolm nii aukudest kui pinnalt suruõhuga või muude sobivate vahenditega.

Pragude täitmine ilma survet rakendamata on tagatud kapillaarse imbumisega või laiemate pealt täidetavate pragude puhul ka gravitatsioonijõu tulemusel. Pragude survega täitmist võib teostada ühekompontse injektsioonimasina MC-I-500 abil.

Segamine
Nii MC-DUR 1264 kui ka MC-DUR 1264 KF tarnitakse kahes anumas – alusmaterjal ja kõvendi. Enne injekteerimist segada alusmaterjal ja kõvendi hoolikalt aeglaselt pöörleva segamisdrelliga.
MC-DUR 1264 ja MC-DUR 1264 KF paigaldusaeg sõltub segatud koguse hulgast ja keskkonna temperatuurist.

Paigaldamise tingimused
Pragude täitmisel ei tohi temperatuur langeda alla +8 °C ja peab olema 3 °C üle niiskuspunkti.

Ohutusnõuded
Injektsioonvaikudega töötamisel kanda alati sobivat kaitseriietust (kaitseprillid, kindad jne).
Segamata kõvendi on äärmiselt leeliseline ja võib ärritada nahka. Hoiduda sattumast nahale, eriti limaskestale. Kui vaik satub silma, pesta kohe silmaloputisega. Sobiv silmaloputis peaks ehitusel olema alati käepärast. Pöörduda koheselt arsti poole.

Täpsemat informatsiooni on võimalik leida andme-lehelt “Ohutusnõuded lahustit sisaldavate katete, materjalide ja keemiliselt reaktiivsete vaikude käsitsemiseks”.

Puhastamine
Injektsioonimasinad tuleb tööde lõppemisel või pikemate pauside puhul puhastada vahendiga MC-Reinigungsmittel EP.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share