LB Sprayflex 2K

Kahekomponentne pritsiga paigaldatav paksbituumen-lateks emulsioon maa-aluste konstruktsioonide hüdroisoleerimiseks, vastavalt standardile EN 15814 ja DIN 18533 – kasutamiseks ka survelise vee tõkestamiseks.

Kaitseb püsivalt maa-aluseid konstruktsioone, vastavalt standardis DIN 18533 Osa 3 toodud vee kokkupuute klassidele: W1-E (pinnase- niiskus ja survevaba vesi), W2.1-E (mõõdukas surveline vesi ≤ 3 m veesammast), W3-E (survevaba vesi pinnasega kaetud lagedel) ja W4-E (pritsmevesi ja pinnaseniiskus soklil).

Vertikaalsetele ja horisontaalsetele pindadele, vundamendiplaatidele ja -alustele ning keldri seintele. Sobiv kasutamiseks erinevate mineraalsete aluspindadega.


Toote omadused

 • Lahustivaba ja keskkonnasõbralik
 • Pragusid sildav ja paindlik
 • Vastupidav kõikidele looduslikus pinnases esinevatele agressiivsetele ainetele
 • Radoongaasi mitte läbi laskev
 • Väga paindlik > 1500%
 • Vihmale koheselt vastupidav
 • Pinnale kandmine – kasutades pihustustehnoloogiat
 • Säilitatav plusskraadidel vähemalt 12 kuud
Toote tehnilised andmed

 • Tihedus 1,0 kg/l
 • Materjali kahanemine kuivamisel 24%
 • Kuivamisaeg/täielikult koormatav* 1-2 päeva
 • Vastupidav vihmale* koheselt
 • Segamise vahekord 10:1 (A:B)
 • Lubatud temperatuur pealekandmise ja kuivamise ajal** +5…+30 °C

* Kuivamisaeg võib tegelikkuses varieeruda olenevalt õhuniiskusest, temperatuurist, materjali kihi paksusest ja aluspinnast. Tabelis toodud väärtused kehtivad normaaltingimustel – temperatuuril +23 °C ja 50% relatiivse õhuniiskuse juures.
** Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu temperatuuri kohta.


Pakendis
Komponent A 1000 kg mahuti
Komponent B | 25 kg kanister | 24 kanistrit / alusel | aluse kaal ca. 650 kg


Vee kokkupuute klassid

Vee kokkupuute klassid,
vastavalt DIN 18533
Minimaalne
kuivanud kihi
paksus*
Märja kihi
paksus*
Kulunorm
Kruntimine (komponent A) 0,20 kg/m2
W1-E (pinnaseniiskus, survevaba vesi) 3 mm 3,57 mm 3,57 l/m2
W2.1-E (mõõdukas surveline vesi ≤ 3 m veesammast) 4 mm 4,76 mm 4,76 l/m2
W3-E (survevaba vesi pinnasega kaetud lagedel) 4 mm 4,76 mm 4,76 l/m2
W4-E (pritsmevesi ja pinnaseniiskus soklil) 3 mm 3,57 mm 3,57 l/m2

Näidatud kulunormid on minimaalsed võimalikud väärtused. Aluspind peab olema eelnevalt professionaalselt tasandatud – rakendada vajadusel täiendav kraap-nakkekiht.


Üldised nõuded
Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid ja
hea ehitustava reegleid


Aluspinna ettevalmistus

 • Aluspinna ettevalmistus peab olema teostatud vastavalt standardis DIN 18533 Osa 3 toodud juhistele.
 • Aluspind peab olema piisavalt kuiv, sile, stabiilne, kaitstud jäätumise eest ja ilma kärgstruktuuri ning pragudeta. Aluspind ei tohi olla saastunud õli, rasva, tõrva, tolmu, mustuse, betoonijääkide või muude saasteainetega.
 • Aluspinna välisnurgad ümardada ning sisenurgad täita-ümardada sobiva remondiseguga.
 • Õhumullide tekkimise võimalust avatud pooride ja pragude kohal aitab vähendada eelnevalt kraap-nakkekihi paigaldamine, kasutades paksbituumenmastiksit LB Handflex F 2K või LB Handflex P 2K.
 • Mineraalsed aluspinnad peavad olema eeltöödeldud LB Sprayflex 2K Komponent A materjaliga (ca 0,2 kg/m2).
 • Avatud vuugid ja praod, läbimõõduga kuni 5 mm, eelnevalt tasandada, kasutades paksbituumenmastiksit LB Handflex F 2K või LB Handflex P 2K.
 • Avatud vuugid ja praod läbimõõduga > 5 mm eelnevalt tasandada sobiva parandusmördiga.

Materjali paigaldamine

 • LB Sprayflex 2K komponendid A ja B tarnitakse paigaldamiseks valmis kujul.
 • Kahe komponendi omavaheline segamine teostada, kasutades sobivat pihustustehnoloogiat (konsulteerida Langeproon Inseneriehitus spetsialistiga). Segamist ei tohi teha käsitsi.
 • Kui ettevalmistatud aluspinnal olev aluskrundi materjali kiht on kuivanud, võib siis ja alles siis pinnale kanda LB Sprayflex 2K – kasutades vastavat pihustustehnoloogiat ja vastavalt nõutud materjali kihi paksuseni.
 • Pihustustehnoloogiaks kasutada ainult tootja poolt kooskõlastatud spetsiaalseid töövahendeid.
 • Pihustamisel kanda materjali ristisuunas, liikudes alt ülesse.
 • Töövahendeid pesta veega koheselt pärast toote kasutamist.

Märkleht Spreyflex 2K (pdf, 0.6 MB)
 

Share