Laeb...

21. Keskkooli basseinisüvend

Tallinna 21. Keskkooli juured ulatuvad sajandi algusesse. Tallinna II kroonualgkool alustas tööd 1903. aaastal Poska tänav 6A, 1917 nimetati kool ümber Tallinna 21. Algkooliks. Kuna koolimaja oli oma linnajaos ainus, hakkas üha enam tunda andma ruumikitsikus. Lõpuks läks see nii suureks, et linn pidas vajalikuks midagi ette võtta. Nii valmis uus koolimaja 1924 a. Raua tänav 6, arhitektiks Artur Perna ja 21.Keskkoolina alustati tööd 1946 aastal. 2001-2003 võeti ette põhjalik renoveerimine, renoveerijaks Kommunaalprojekt AS, ehitajaks Facio Ehituse AS.

Peatöövõtja tellimusel teostasime erinevaid hüdroisolatsioonitöid.

Share

Mida tegime

Tallinna 21. Keskkooli juurdeehituse hüdroisolatsioonitööd.

Mida kasutasime

Tihendatud killustikalusele paigaldasime bentoniitmati Voltex koos ülespöördega vaiseinale. Kohtvaiade perimeetrile ja põranda ja seina vahelisse töövuuki paigaldasime töövuugilindi Redstop Waterstop. Vaiseinale paigaldasime maa-aluse osa ulatuses samuti bentoniitmati Voltex.