LB Duo-tapeflex

LB Duo-tapeflex on kahepoolne isekleepuv polümeer-modifi tseeritud bituumenteip ilma täiendava aluskatteta. Kasutamiseks täiendava meetmena LB isekleepuvate membraanide liitekohtade tihendamisel – näiteks deformatsioonivuukide täiendavaks katmiseks.

LB Duo-tapeflex kasutatakse nii piki- kui ka põiksuunaliste vuukide paremaks katmiseks LB isekleepuvate membraanikihtide all (membraan-membraanil printsiibil), seinapaneeli vuukidel, nii sise- kui ka välisnurkades, äärtes, süvendites, vuugitihendusprofi ilides ja keerulistes detailides, näiteks toruläbiviikudel. Võib kasutada ka soojustusplaatide ja drenaazimattide ühendamiseks ning deformatsioonivuugi profi ilide katmiseks.

Võimalik paigaldada vertikaalsetele ja horisontaalsetele pindadele; sobib kasutamiseks vundamendi paneelidele, rõdudele, terrassidele, maa-alustele konstruktsioonidele ja keldritele ning kõikidele mineraalsetele aluspindadele. Metall-, plast- ja soojustusmaterjalidele ning LB isekleepuvatele rullmembraanidele.


Toote omadused

 • Lahustivaba ja keskkonnasõbralik
 • Isekleepuv, elastne ja pragusid sildav
 • Võimalik aastaläbi paigaldus
 • Puhas, lihtne ja kiire paigaldusviis
 • Koheselt vastupidav pinnase- ja vihmaveele
 • Kuivamisaeg puudub
 • Toimib konstruktsiooni tugevdajana, näiteks toruavade ja maa-aluste konstruktsioonide hüdroisoleerimisel
 • Soojustusplaatide ja drenaazimattide kinnitamiseks
 • Deformatsioonivuugiprofi ilide katmiseks
 • Kahepoolse nakkega
 • Säilitatav plusskraadidel vähemalt 12 kuu
Toote tehnilised andmed

 • Paksus 0,5 mm; 0,8 mm; 1,0 mm (kohandatav)
 • Laius 50 mm kuni 700 mm (kohandatav)
 • Kaal oleneb laiusest japaksusest
 • Lubatud temperatuur* +5…+30 °C

* Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu temperatuuri kohta.


Pakendis
Kohandatav


Üldised nõuded
Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid ja
hea ehitustava reegleid.


Aluspinna ettevalmistus

 • Aluspinna ettevalmistus peab olema teostatud vastavalt standardile DIN 18533 Osa 3.
 • Aluspind peab olema piisavalt kuiv, sile, stabiilne, kaitstud jäätumise eest ja ilma kärgstruktuuri ning pragudeta. Aluspind ei tohi olla saastunud õli, rasva, tõrva, tolmu, mustuse, betoonijääkide või muude saasteainetega.
 • Konstruktsiooni välisnurgad ümardada ning sisenurgad täita-ümardada sobiva remondiseguga.
 • LB Duo-tapeflex peab olema kaitstud vee sattumise eest aluspinna ja membraani vahele, kasutades selleks sobivaid meetmeid.
 • Mineraalsed aluspinnad peavad olema eeltöödeldud LB Membranflex primer S bituumekrundiga (ca 0,20 l/m2 – 0,30 l/m2 ) temperatuurivahemikus +5 °C kuni +30 °C või LB Membranflex primer krundiga temperatuurivahemikus -5 °C kuni +30 °C (ca 0,20 l/m2 – 0,30 l/m2 ), vastavalt standardile DIN 18533 Osa 2.
 • Konstruktsiooni vuugid ja praod laiusega kuni <5 mm eelnevalt tasandada, kasutades LB Handflex F 2K või LB Handflex P 2K bituumenmastiksi kraap-nakkekihti.
 • Avatud vuugid ja praod laiusega > 5 mm eelnevalt tasandada sobiva parandusmördiga.

Materjali paigaldamine

 • LB Duo-tapeflex lõigata sobivale pikkusele.
 • Materjali servast eemaldada ca 30 cm laiuselt kaitsekile ja paigaldada teibi ots aluspinnale võimalikult ühtlaselt ja kortsuvabalt.
 • Jätkata aeglaselt kaitsekile eemaldamist ja samal ajal paigaldada järk-järgult pinnale, vältides voltide tekkimist. Parema nakke saavutamiseks võib täiendavalt teibi surumiseks kasutada tugevat pintslit või rulli, liikudes alati teibi tsentrist servade poole.
 • Töötamisel membraanidega: järgnevate kihtide paigaldamisel tagada 10 cm servade ülekate ja üleminekukohta rullida kummist rulliga.
 • Järgnevate teibiosade paigaldamisel jätkata samu eeskirju.

Märkleht LB Duo-tapeflex (pdf, 0.2 MB)
 

Share