botament-535

Botament E 120

2-komponentne epoksükrunt

botamentE120

Toote kirjeldus
Botament E 120 on universaalne epoksükrunt, kasutamiseks imavatel ja mitteimavatel aluspindadel.

Omadused

 • väga hea nake
 • aluspinnaga väga hea imendumisvõime
 • madal viskoossus
 • sideaine epomördi valmistamiseks

Kasutusalad

 • kaltsiumsulfaadist tasanduskihtide kruntimine ja niiskusisolatsioon
 • klaasja betoonpinna kruntimine
 • kattekihtide aluskrunt ja reaktsioonvaigu hüdroisolatsioon
 • puitpindade kruntimine
 • reaktsioonvaigu baasil kattekihtide ja mördi nakkekihiks
 • kraapkiht, õhupooride ja tasanduste täitematerjal

Botament E 120 kasutamisel metallist aluspindadel kontakteeruda OÜ Langeproon Inseneriehitus spetsialistiga.

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab vastama tingimustele:

 • kuiv ja jäävaba
 • stabiilne
 • puhas rasvast, naket vähendavatest ainetest ja lahtistest osakestest

Rabedad, pehmed ja halvasti nakkunud aluspinna osad
eelnevalt eemaldada.

Pane tähele:

 • kaltsiumsulfaadist tasanduskihid enne kruntimist lihvida, kuni on saavutatud stabiilne aluspind
 • jääkniiskus tsemendi baasil aluspindadel ≤ 6%
 • jääkniiskus kaltsiumsulfaadist tasanduskihtidel ≤ 0.5%
 • metallist aluspindadele teostada eelnev pinna puhastus vastavalt standardile DIN EN ISO 12944: SA 2½.

Põrandakatete paigaldamisel jälgida vastava materjali maksimaalset lubatud jääkniiskust. Kui krundiga kaetaval aluspinnal on vanu värvi- või kattekihte, kontrollida eelnevalt materjali ühilduvust Botament E 120-ga. Selleks teostada kohapealne nakketugevuse katse.

Tehnilised andmed
Vt toote andmelehte

Pealekandmine

 • komponent B lisada komponendile A ja segada aeglase kiirusega mikseriga vähemalt 3 minutit. •
 • segamisvigade vältimiseks valada segu uude, puhtasse anumasse, (esimene nõu puhastada täielikult materjalist) ja segada teistkordselt.

Botament E 120 krundina – enne plaatkatte paigaldamist:

 • valmis segatud segu valada aluspinnale ja laotada kummist liibi või rulliga ühtlaselt laiali.
 • värskele Botament E 120-le puistata üle kogu pinna kvartsliiva (tera suurusega 0.5 – 1.2 mm).

Botament E 120 krundina – reaktsioonvaigu hüdroisolatsiooni paigaldamisel:

 • valada valmissegatud segu aluspinnale ja laotada kummist liibi või rulliga ühtlaselt laiali.
 • Botament E 120-le kanda 24 tunni jooksul reaktsioonvaigu hüdroisolatsioon, värskele kihile puistata üle kogu pinna kvartsliiva (tera suurusega 0.1 – 0.3 mm).

Botament E 120 – kraapkihi ja õhupooride täitematerjalina:

 • valmissegatud segule lisada kuivatatud kvartsliiva (tera suurusega 0.1 – 0.3 mm) ja segada.
 • kanda segu kraapkihina terasest või kummist liibiga aluspinnale, liipi tugevalt surudes – täites kõik poorid.
 • Botament E 120-le järgmine materjalikiht kanda pinnale 24 tunni jooksul; eelnevalt puistata värskele kihile kvartsliiva (tera suurusega 0.1 – 0.3 mm).
 • vertikaalsete pindade katmisel lisada segule floating agent TX fillerit (maksimaalselt kuni 4 kaaluprotsenti).

Botament E 120 – reaktsioonvaigu mördina:

 • reaktsioonvaigu mördi omadused sõltuvad agregaatide vahekorrast ja sõelkõverast.
 • kui vahekord on 1 : 3 (kaalu komponendid), on mört isetasanduv.
 • kui pealekandmine ja tihendamine on teostatud korrektselt, vahekorras 1 : 3, kategoriseerib mört vedelikukindlate mörtide klassi.
 • segamise vahekorrast alates 1 : 4 (kaalu komponendid) teostada materjali pealekandmine alati värskele Botament E 120 kihile.

Liistuvormimismört

 • valmissegatud segule lisada kuivatatud kvartsliiva (tera suurusega 0.2 – 0.7 mm), segamise vahekorras 1 : 7.

Poore täitev mört

 • valmissegatud segule lisada kuivatatud kvartsliiva (tera suurusega 0.5 – 1.2 mm), segamise vahekorras 1 : 3.

Epoksükrundist tasanduskiht

 • valmissegatud segule lisada kuivatatud kvartsliiva (tera suurusega 0.5 – 1.2 mm), segamise vahekorras 1 : 15. NB! Täpsem info segamisvahekorrast  toote märklehelt.

Olulised tähelepanekud

Botament E 120 kõvenemise ajal kaitsta niiskuse eest.
Botament E 120 pinnale kandmisel kasutada ainult agregaate, mis on välja toodud antud märkmelehel. Tundliku nahaga inimestel võib kokkupuutel reaktsioonvaiguga esineda allergilisi reaktsioone. Et vältida otsest kontakti nahaga, kanda paigaldustööde ajal alati vastavaid kaitseriideid. Botament E 120 käsitlemise ajal peab ehitusplats olema hästi õhutatud ja ventileeritud.
Ohutusandmelehed saadaval www.botament.com ja www.langeproon.ee. Optimaalse tulemuse saavutamiseks on soovitav teha proovitöö.

Rohkem infot toote märklehelt  Botament E 120.pdf

Share