epasit-logo

Nakkekrohv epasit MineralSanoPro hb

Kasutusvaldkond
epasit hb on nakkekrohv, mis on mõeldud nakkuva pinna loomiseks järgnevate kihtide alla: epasit MineralSanoPro lpf-WTA (saneerkrohv) ja epasit MineralSanoPro MineralDicht (veekindel kaitse). Seda võib kasutada uutes kui ka vanades ehitistes, nii sise- kui välispindadel.

Omadused
Epasit hb on valmissegatud, kiirelt nakkuv kuiv tsementmört segu. Nakkub nii sileda/vähem imava kui ka kareda/imava pinnaga. On soolakindel ja vastab infolehes 2-9-04/D toodud saneerkrohvi tööde nõuetele.

Ohutusnõuded: ärritab nahka. Oht tõsisele silmakahjustusele. Hoida lastele kättesaamatult. Tolmu mitte sisse hingata. Silma sattumisel loputada ohtra veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust ja sobivaid kindaid.

Jäätmekäitlus: Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jäätmeid käidelda nagu ehitusjäätmeid.

Pealekandmise tehnoloogia
Pind puhastada vanast krohvist, värvist, lahtistest müürikivi tükkidest ja keemilistest katetest. Puhastada vuugid kivide vahel. Asendada puuduvad kivid. Nii pinna kui ka segu temperatuur ei tohi olla alla + 5 °C.
Kui pind on eelnevalt töödeldud epasit nsf-ga (vedel nitrosaniid), kanda vajalik nakkekiht otse niiskele pinnale. 30 kg koti sisu segada umbes 5 l puhta veega, kuni on saavutatud soovitav töödeldavus.
epasit MineralDicht nõuab aluspinna täielikku katmist nakkekihiga. epasit lpf-WTA nõuab pinna osalist katmist, ligikaudu 50 %.

Pärast nakkekihi paigaldamist lasta sel 7 päeva kuivada. Seejärel võib peale kanda esimese kihi krohvi. epasit MineralSanoPro on töödeldav ühe tunni jooksul pärast peale kandmist, ning töötlemiseks tuleb seda niisutada, et vältida liigset kuivamist. epasit MineralSanoPro hb täielikuks tahkumiseks kulub vähemalt viis päeva. Kui MineralSanoPro hb on segatud vee asemel Gwickbond epasit hb-ga, väheneb tahkumise aeg ühe päevani.

Materjalikulu: nakkekihina epasit lpf-WTA alla on kulu u. 4 kg/m2. Nakkekihina epasit MineralDicht alla on kulu u. 10 kg/m2.

Ladustamine: säilib kuivas kuni umbes 6 kuud.

Pakend: tarnitakse kuivseguna 30 kg kottides.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_MineralSanoPro_hb.pdf

Share