LB Primarybit

LB Primarybit on bituumenemulsioonil põhinev lahustivaba naket parandav aluskrunt, mis sobib kasutamiseks kõikide LB paksbituumen hüdroisolatsiooni mastiksitega.

Nii vertikaalsetele, kui ka horisontaalsetele aluspindadele – betoonpaneelid, vundament, keldriseinad jne.

Sobilik kõikidele mineraalsetele aluspindadele sh. olemasolevatele bituumenist kihtidele ja paksbituumen hüdroisolatsioonimastiksiga kaetud pindadele.


Toote omadused

 • Lahustivaba ja keskkonnasõbralik
 • Lihtsasti kasutatav
 • Kiirelt kuivav
 • Pinnale kandmine käsitsi rulli või pintsliga
 • Säilitatav plusskraadidel vähemalt 12 kuud
Toote tehnilised andmed

 • Materjali kulunorm* 0,1-0,2 l/m2
 • Tihedus 1,0 kg/l
 • Kuivamisaeg** 45-60 minutit
 • Lubatud temperatuur pealekandmisel ja kuivamisel*** +5…+30 °C

* Näidatud kulunorm on minimaalne võimalik materjali kulu. Kulu võib suureneda olenevalt paigaldusviisist.
** Kuivamisaeg võib tegelikkuses varieeruda olenevalt õhuniiskusest, temperatuurist, materjali kihi paksusest ja aluspinnast. Tabelis toodud väärtused kehtivad normaaltingimustel – temperatuuril +23 °C ja 50% relatiivse õhuniiskuse juures.
*** Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu temperatuuri kohta.


Pakendis
10 l kanister | 24 kanistrit ühel alusel | ühe aluse kaal ca. 650 kg


Üldised nõuded
Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid ja
hea ehitustava reegleid.


Aluspinna ettevalmistus

 • Aluspind peab olema piisavalt kuiv, sile, stabiilne, kaitstud jäätumise eest ja ilma kärgstruktuuri ning pragudeta. Aluspind ei tohi olla saastunud õli, rasva, tõrva, tolmu, mustuse, betoonijääkide või muude saasteainetega.
 • Kosntruktsiooni välisnurgad ümardada ning sisenurgad täita-ümardada sobiva remondiseguga.

Materjali paigaldamine

 • LB Primarybit tarnitakse paigaldamiseks valmis kujul. Võimalik kanda pinnale laia pintsli, rulli või pihustamise teel. Materjal paigaldada ühtlaselt üle kogu ettevalmistatud pinna.

Märkleht LB Primarybit (pdf, 0.6 MB)

Share