botament-535

Botament M 21 Classic

Kõrgekvaliteetne plaadiliim C2 TE 

Toote kirjeldus
Botament M 21 Classic on mitmeotstarbeline kõrgekvali- teetne plaadiliim pea kõigi keraamiliste seinte- ja põranda- katete paigaldamiseks sise- ja välistingimustes.

Omadused

 • aialdaselt kasutatav
 • väga stabiilne
 • sobib küttega pindadele
 • sobib plaat-plaadil paigalduseks
 • pikk paranduse ja avatud oleku aeg
 • sobib basseinidele ja joogivee mahutitele
 • sertifitseeritud ühtse süsteemina koos Botament AE rullmembraaniga

Kasutusalad
Materjalide kleepimiseks:

 • klaas- ja portselankeraamika
 • kivikeraamika
 • plaaditükid
 • põranda klinkertahvlid ja -plaadid
 • käsitöö plaadid
 • väiksed ja keskmise suurusega mosaiikplaadid
 • pressitud soojustus ja kergekaalulised ehitusplaadid

Väga pehmed plaadid enne paigaldamist karestada.

Sobilikud aluspinnad

 • betoon, kergbetoon ja poorbetoon
 • vuukidega müüritis
 • CS II, CS III ja CS IV krohvisegud vastavalt standardile DIN EN 998 ja kipsisegud vastavalt standardile DIN EN 13279 (survetugevus ≥ 2.5 N/mm²)
 • Botament BP niiskuskindlad kergplaadid
 • olemasolevad keraamilised plaadid
 • kipskrohv ja kipsist kiudplaadid
 • tsemendi ja kaltsiumsulfaadi sisaldusega aluskihid
 • valuasfalt (IC 10).

Paigaldamine poorbetoonile ja valuasfaldile on lubatud ainult sisetingimustes.

Tehnilised andmed
Vt toote märklehte

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab vastama tingimustele:

 • kuiv, puhas ja jäävaba
 • stabiilne
 • puhas rasvast, värvist, tsemendipiimast, paakunud ja lahtistest osakestest

Pane tähele

 • põranda ebatasasused eelnevalt tasandada mördiga Botacem M 90 või M 100.
 • paksema kihiga põrandate tasandamine teostada mördiga Botacem M 50, M 51, M 52 Duoplan või M 53 Extra.
 • imavad pinnad kruntida Botament D 11-ga.
 • kipsist aluspinnal ͢ minimaalne kihi paksus: 10 mm; aluspind peab olema töötlemata (mitte katta ega tasandada).
 • tsemendi ja kaltsiumsulfaadi baasil aluspindadele teostada eelnev niiskustest.

Kui aluspind on mitte-imavast materjalist või olemasolev vana plaatkate, kruntida pind Botament D 15’ga (ainult sisetingimustes) või teha 24 tundi enne plaatide paigaldamist täiendav Botament M 21 Classic + 1/3 veega lahustatud Botament D 10 nakke emulsiooni kiht.
Betoonpinnad peavad olema vähemalt 6 kuud vanad. 3 kuud vanale betoonile kandmisel lisada Botament 21 Classic segamisveele 1/3 Botament D 10 nakke emulsiooni.
Liivatatud valuasfaldile kandmisel lisada Botament 21 Classic segamisveele samuti 1/3 Botament D 10 nakke emulsiooni.

Paigaldamine

 • segamiseks kasutada külma ja puhast vett. Segamine teostada aeglaste pööretega segistiga kuni tekib ühtlane ja tihke, pasta-sarnane mass.
 • mass segada vahetult enne pealekandmist veelkord kergelt läbi. 
 • esmalt kanda aluspinnale õhuke Botament M 21 Classic kontaktkiht (kraapekiht), kasutades liibi siledat poolt.
 • seejärel kanda kammliibi kammi poolega värskele kontaktkihile nõutav kogus Botament M 21 Classic.
 • plaadid suruda kerge survega värskele segupinnale ja liigutada küljelt-küljele ning rihtida paika.

Olulised tähelepanekud
Paigaldades keraamilisi plaatkatteid, järgida kõiki standardeid ja kehtivaid juhiseid.

Ohutusandmelehed on saadaval kodulehel: www.botament.com või www.langeproon.ee

Optimaalseimate tulemuste saavutamiseks on soovitav enne paigaldamist teostada proov.

Suuremõõtmeliste plaatide paigaldamisel (eriti küttega pindadel) ja välitingimustes, on soovitav kasutada Botament M 21 Classic kombineeritud meetodit või mõnda teist kõrgelastet plaadiliimi Botament tootevalikus.

Isolatsiooniplaatide kleepimisel järgida kehtivaid eeskirju.

Kipsi sisaldavate alupindade plaatimisel jälgida vastava tootja juhtnööre.

Botament M 21 Classic on sertifitseeritud ühtse süsteemina koos Botament AE rullmembraaniga.

Botament M 21 Classic segada ainult sellel andmelehel kirjeldatud lisaainetega.

Rohkem infot toote märklehelt  Botament M 21 Classic.pdf

Share