Laeb...

Punane 74a autohooldustöökoda

-1 korruse konstruktsioonis kasutati kaitse ja hüdroisolatsiooni eesmärgil Xypex Admix C-1000 betoonilisandit. Töövuugid isoleeriti Grace Adcor 500S paisuva vuugilindiga ning raketise tõmbiaugud täites Xypex Patch & Plug veetiheda seguga ja Adeka Ultraseal P-201 paisuva pastaga.

Share

Sarnased objektid

Enefit 280 Auveres

Põlevkiviõli tehase kütuse vastuvõtu punkrid ja etteande tunnelid. Kuna konstruktsioon asus max 5 m sügavusel, pinnasevee sees, siis kasutati konstruktsiooni betoonis veetiheduse saavutamiseks Xypex Admix C1000-NF lisandit ning vuugid isoleeriti topelt, kasutades Cetco Cetflex ACF125/AC125 metallist töövuugilinti ning Besaplast AA320…

Auvere elektrijaam

Hoonete põhjaplaatide töövuukides kasutati Cetco Formax 1000 profiilset võrkraketist. Töövuugid isoleeriti Cetco Waterstop RX-101 ja Besaplast A150 PVC-vuugilindiga. Postivundamentide ankurduskastide moodustamiseks kasutati Cetco Stalbox kaste. T-kujuliste r/b sõlmedes kasutati armatuuri jätkamiseks Cetco Ubox RSH profiili. Kütuse etteande tunnelites kasutati betoonis…

Laagri Rimi

Laagri Rimi, kaubanduskeskuse katuseparkla betoonkoorik. Katuseparkla liiklusega raudbetoonkooriku kaitseks (nt. lumesulatussoolad) kasutati Xypex Admix C-1000NF betoonilisandit.

Raua 34 korrusmaja Tallinnas

Konstruktsioonis kasutati kaitse- ja hüdroisolatsiooni eesmärgil XYPEX Admix C-1000NF betoonilisandit. Töövuukides kasutati CETCO Cetflex ACF125 metallist töövuugilinti ning CETCO Waterstop RX-101 DX paisuvat vuugilinti. Raketise tõmbiaugud täideti veetihedalt CETCO RSA raketise tõmbiaukude veetiheda süsteemiga ja XYPEX Patch & Plug seguga.

Poska 39

Keldrikorruse hüdroisoleerimiseks kasutati topeltsüsteemi: betooni lisandit Xypex Admix C-1000NF ja hüdroisolatsioonimembraani Grace Preprufe 300R. Töövuugid on isoleeritud PC Bentostrip T töövuugilindiga. Raketise tõmbiaugud on täidetud veetihedalt Cetco STB täitekorkidega ja Xypex Admix C-1000NF lisandiga seguga.


Mida tegime

Materjali müük.

Tellija/teostaja: Fund Ehitus AS / Rudus AS / Betoonimeister

Mida kasutasime

XYPEX Admix C-1000
GRACE Adcor 500S
XYPEX Patch&Plug
ADEKA Ultraseal P-201