Laeb...

Lootsi tn 10 kolm hoonet

Tallinn, Lootsi tn 10 kolm hoonet. Hoonete välisseinad puhastati pinnakihtidest ja soklikorruse seinad kaeti veetiheda seguga epasit dp, nakkekihil epasit epasit hb. Maapinnaga kokku puutuva seina hüdroisolatsiooni kaitseks paigaldati INTERPLAST ISO-DRAIN 8 Diagonal. Välisuste vahelised vuugid täideti GRACE Bututhene LM mastiksiga.

Share

Mida tegime

Tellija soovis kaitsta hooneid vee sissetungimise eest tänavate üleujutuste korral.

Mida kasutasime

EPASIT hb
EPASIT dp
INTERPLAST Iso-Drain 8 Diagonal
GRACE Bituthene LM