Laeb...

Pärnu mnt viadukt

Pärnu mnt viadukt on ehitatud Tallinnasse 1986. aastal. Viadukti alla jäävad kolm raudteeharu, Tehnika ning Kauba tänav.

2014 teostatud tööde käigus remonditi viadukti kandetalad, servaprussid, kaldasambad ning vahesambad. Samuti remonditi viadukti piirded, trepid ja pandused.  Remonditavad pinnad puhastati mehaaniliselt ja liivapritsiga. Puhastatud armatuur kaeti edasise korrosiooni vältimiseks mineraalse korrosioonikaitsevõõbaga. Betoonkatte taastamiseks kasutati MC-Bauchemie ning Betosan betooniremondisegusid. Remonditud betoonpinnad kaeti pragusid sildava kaitsesüsteemiga MC Color-FlexS/E.

Viadukti remondi teostas Tallinna Kommunaalameti tellimusel AS Teede Rev-2.

Share

Mida tegime

Materjali müük.
Tööde teostus: SRG Ehitus OÜ

Mida kasutasime

MC Zentrifix KMH
MC Nafufill KM 103
MC Nafufill KM 250
MC Nafufill KM 130
MC Nafufill KM 110
MC Nafufill HB
MC EmceColor-Flex
BETOSAN Densocrete PPE TH
MC Mycoflex 4000 SP