mc-logo-535

MC-Nafufill KM 130/180

Betooniparandussüsteem vastavalt ZTV-SIB 90 nõuetele, kasutusalale PCC I (liiklusega pinnad, dünaamiline koormus)

Omadused

 • Polümeerainetega täiendatud
 • Ühekomponentne
 • Nafufill KM 130 terasuurus kuni 3 mm
 • Nafufill KM 180 terasuurus kuni 8 mm
 • Heade järeltöötlemisomadustega
 • Väga hea nakkuvus betooniga
 • Saavutab kiiresti tugevuse
 • Vähese kahanemisega
 • Kõrge külmumis-sulamis soolade kindlus
 • Materjal vastab ZTV-SIB 90 TL/TP BE-PCC nõuetele
 • Kontrollitud ja järelvalvatav ametliku materjalikontrolliameti poolt

Kasutuskohad

 • Betooniparandus ZTV-SIB 90 TL/TP BE-PCC järgi (liiklusega pinnad, dünaamiline koormus)
 • Suurepinnalised reprofileerimistööd ilmastiku jaoks avatud, mehaaniliselt koormatud horisontaalsetel (kalle < 10 %) pindadel

Paigaldus
Aluspinna ettevalmistamine

Betoonpind
Aluspind peab olema puhas lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muust naket halvendavast saastest. Pinna tõmbetugevus peab olema vastav ZTV-SIB 90. Pind peab olema piisava karedusega, st et jäme täitematerjal peab paistma.

Armatuur
Väljaulatuv armatuur tuleb puhastada roostest. Pind peab olema pärast töötlust metalliliselt puhas vastavalt puhtusetasemele SA 21/2 DIN EN ISO 12944-4 järgi. Juhul kui hilisemal katmisel PCC süsteemiga ei saavutata piisava paksuse ja tihe­dusega betoonkatet (> 4 cm), tuleb armatuur katta eelnevalt kahekordse Zentrifix KMH kihiga.

Nakkekiht
Enne nakkekihi pealekandmist tuleb pind eelnevalt niisutada. Imava pinna puhul tuleb niisutada kordu-valt. Niiskelt matile pinnale (mitte veest läikivale) tuleb peale pintseldada nakkekiht Nafufill HB. Niiskele, “värskele”  nakkekihile tuleb seejärel peale kanda Nafufill KM 130/180.

Segamine
Nafufill KM 130/180 on ühekomponentsed materjalid, mis tuleb segada veega. Kuivpulber lisada aeglaselt veele ja segada, kuni moodustub homogeenne mört. Kasutada võib sundsegistit või aeg­lasi labamiksereid. Segada vähemalt viis minutit. Käsitsi segamine ja osaliste koguste segamine ei ole lubatud.

Segamisvahekord

Nafufill KM 130
100 mahuühiku kohta 8,5–9,0 osa vett (25 kg paki Nafufill KM 130 kohta kulub umbes 2,15–2,25 l vett).

Nafufill KM 180
100 mahuühiku kohta 8,5–9,0 osa vett (25 kg paki Nafufill KM 180 kohta kulub umbes 2,15–2,25 l vett).
Nagu ka teiste tsemendiliste toodete puhul, võib vee kogus vähesel määral kõikuda.

Töötlemine/Paigaldus
Betooniparandussüsteemid Nafufill KM 130/180 on mõeldud horisontaalsetele või väikese kaldega (< 10%) pindadele. Paigaldada võib nii käsitsi kui ka sobiva masinaga. Viimasel juhul tuleb jälgida, et Nafufill KM 130/180 paigaldamisel ei tekiks poore. Eriti käib see täielikult avatud tingimustes pindade kohta. Et tagada pindade ühtlase kõrgusega paigaldusnivood, on soovitatav kasutada kõrgusmärke/majakaid. Kohe pärast soovitud kõrguse saavutamist võib alustada pinna järeltöötlust.

Töötingimused
Nafufill KM 130/180 kasutusaeg  sõltub kliimatingimustest (vt tabelit allpool). Tarduma hakanud materjali ei tohi uuesti segada ega kasutada. Madalaim töötemperatuur Nafufill KM 130/180 jaoks on +5 ˚C, alla selle tuleb tööd lõpetada. Temperatuuri langemist kivinemise ajal tuleb takistada sobivate meetmetega.

Järelhooldus
Nafufill KM 130/180 järelhooldus tuleb teostada niipea, kui betooniparandussüsteem on kande-võimeline. Järelhoolduseks laotada pinnale niiske purjeriie või kile või piserdada korduvalt veega. Kui ei kasutata spetsiaalseid vedelaid järelhooldusvahendeid, kestab järelhooldusperiood vähemalt 5 päeva. Jälgida, et vaha- või parafiinibaasil hooldusvahendid ei halvendaks naket materjalidega, mis kantakse järgnevalt peale.

Üldisi nõuandeid
Pinnad, mis pärast kaetakse reaktsioonvaikudega, võib kõige varem 7 päeva pärast üle töödelda prits­tehnikaga. Kuni pinnakaitsesüsteemide pealekand­miseni (tihenduskiht või asfalt) peab kivinemisaeg +10 ˚C juures olema vähemalt 14 päeva, tempera­tuuridel üle +15 ˚C piisab 7 päevast.

Ametlik kvaliteedikontroll
Lisaks pidevale tootmise kontrollile kogenud keemikute poolt toimub ka jooksev väliskontroll materjali­kontrolliameti poolt.
Antud betooniparandussüsteemide sobivus on tõestatud Clausthal-Zellerfeldi materjalikontrolli­ameti tõenditega P-BI 029/00 ja P-BI 021/00.

Jäätmed
Keskkonna huvides tuleb pakendid täielikult tühjendada.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share