epasit-logo

epasit MineralDicht sperr

Kasutusvaldkond
epasit MineralDicht sperr on mõeldud ehitiste ja hoonedetailide tihendamiseks surve-ja kapillaarvee vastu. epasit MineralDicht sperr leiab kasutamist epasit saneerimissüteemi 2000 raames välispindadel max 30 cm üle krundipinna, et kaitsesks pritsvee eest. epasit MineralDicht sperr on sobiv nii keraami-liste plaatide ja plaatide aga ka süvikute aluspõhjaks.

Omadused
epasit MinearlDicht sperr on mineraalne kuivmört GP vastavalt DIN EN 998-1 normatiividele koosnedes sideainest ja kivimiterakestest. epasit MineralDicht sperr on kromaadivaba vastavalt TRGS 613/Giskood ZP1.
epasit MineralDicht sperr on läbinud tehasepõhise tootekontrolli (WPK) ja väliskontrolli Baden – Württenbergi ehitusmaterjalide järelvalveühingu ja sertifitseerimisliidu poolt.

Tehnilised andmed: vt materjali märklehte

Ohutusnõuded: ärritab nahka. Oht tõsisele silmakahjustusele. Hoida lastele kättesaamatult. Tolmu mitte sisse hinagata. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust ja sobivaid kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid kivistada või pulbrina hävitada nagu ehituspraht.

Pealekandmise tehnoloogia
Aluspind puhastada tolmust ja lahtistest osadest. Üldiselt kehtib VOB.

Mitte kanda peale, kui temperatuur on alla + 5 kraadi, kui aluspind on külmunud või kui on tulemas miinuskraadid. Aluspinda piisavalt niisutada.

Aluspind eeltöödelda kogu pinna ulatuses epasit hb-ga.

epasit MineralDicht sperr segada puhta veega nii, et segu ei jääks tükiliseks. Vee kulu umbes 5,5 liitrit 30 kg-se koti kohta. epasit MineralDicht sperr-i võib ka sobivates segumasinates töödelda.

Kanda tööpinnale paksusega kuni 1,5 cm.
Valmistatud mört kasutada ära kahe tunni jooksul.

Materjalikulu: u. 20 kg/m² sentimeetrise segupaksuse kohta, u. 8 kg/lfm süvikute jaoks.

Ladustamine: säilib kuivas umbes 6 kuud

Pakend: tarnitakse kuiva valmisseguna 30 kg kottides.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_MineralDicht_sperr.pdf

Share