epasit-logo

Mineraaltugevdi epasit mv

Kasutusvaldkond
Mineraaltugevdit epasit mv kasutatakse liivaste mineraalsete aluspindade tugevdamiseks (silikatiseerimiseks). epasit mv pääseb kõige paremini mõjule värsketel, leeliselistel aluspindadel. Joogiveemahutites tõstab epasit mv sisepindade katete keemilist ja mehaanilist vastupidavust.
epasit mv’d saab kasutada nii sise- kui välistingimustes, ka niisketel aluspindadel ning toimib ühtlasi betooni ja mördi kuivamiskaitsena. Toode ei asenda siiski pindade vajalikku järeltöötlemist tugeva tuule või päikese mõju vastu.

Omadused
epasit mv on kasutusvalmis, lahustivaba silikaadil põhinev reaktiivne vedelik, mis moodustab alsupinnal uue mineraalse sideaine ning tõstab pinna tugevust.

Tehnilised andmed:
pH-väärtus: umbes 11 (leeliseline)
Tihedus: umbes 1,1 kg/dm³
Külmumistemperatuur: umbes 0 °C
Keemistemperatuur: umbes 100 °C

Ohutusnõuded: ärritab silmi ja nahka. Tõsiste silmakahjustuste oht. Silma sattumisel loputada rohke veega ja konsulteerida arstiga. Kokkupuutel nahaga võtta määrdunud ja läbiiimbunud riided otsekohe seljast ning pesta nahka rohke veega. Töö juures kasutada selleks ettenähtud kaitsekindaid ning kaitseprille/näokaitset.

Jäätmekäitlus: suuremaid lahjendamata koguseid pinnasesse, kraanikaussi või kanalisatsiooni mitte kallata. Toodet ja pakendit ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga. Jäätmete realiseerimine toimub vastavalt eeskirjadele.

Pealekandmise tehnoloogia
Aluspind puhastada mustusest ja nakkumist takistavatest ainetest, soovi korral niisutada. Klaas, keraamika ja metall kinni katta. Pindade tugevdamiseks epasit mv-i pihustada, rulliga peale kanda või võõbata, kuni see on küllastunud. Vältida loikude tekkimist. Juhuslikesse kohtadesse sattunud mineraaltugevdit mitte kõvastuda lasta, vaid veega maha pesta.

Materjalikulu: umbes 0,3 l/m²

Ladustamine: hoida külmumise eest. Mitte säilitada tsink- või alumiiniumanumates. Originaalpakendis säilib umbes 1 aasta.

Tarnimisviis: Vedel, kasutusvalmis.

Pakend: kanistrid, 5, 10 ja 25 l.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_mv.pdf

Share