betosan_logo

EPOLIT W

Kahe-komponentne vesidispersne kaitsekatte süsteem, mis baseerub madalmolekulaarmassiga modifitseeritud epoksüvaigul.

Toote omadused
Kahe-komponentne vesialusel kaitsekatte süsteem, mis baseerub madalmolekulaarmassiga modifitseeritud epoksüvaigul, on välja töötatud betoonpindade kaitseks ja viimistlemiseks, sh. tsemendi- ja polümeertsemendimördi või kips-ja peenkrohvisegudel baseeruvatele pindadele.

  • Tarnitakse komplektis mõõdetud komponentidena;
  • võimalik paigaldada niiskele pinnale (kuni 8%);
  • tagab esteetilise välimusega pinnakihi;
  • äärmiselt kulumiskindel;
  • püsivalt vastupidav agressiivsetele happelistele ja aluselistele ainetele, õli ja õlitoodetele jne.

Kasutamine
EPOLIT W on kahe-komponentne vesialusel epoksüvaigul baseeruv kaitsekatte süsteem, mida kasutada katte moodustamiseks r/betoonkonstruktsioonidel ning viimistlemiseks nii tsemendi- ja polümeertsemendimördi, kui ka kips- ja peenkrohvisegudest pindadel. Sobib kasutamiseks hoonetes, kus on oluline aluspinna vastupidavus erinevatele kemikaalidele, mustusele ja rohkele pesule. Sobib kokku süsteemis elastse kaitsekattega WATERFIN PV.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

Tardunud struktuur. Vastab EN 13813 standardi nõuetele.

Kuivamine etapp 1 5 tundi
etapp 2 24 tundi
Välimus Matt
Värvus värvid RAL 1013, 6010, 6019, 6021, 6032, 7023, 7032
Pinnatugevus 14 päeva möödudes (%) > 35
Nake betoonpinnaga (MPa) > 1
Absorbeerumine (7 päeva, 23°C) < 0,8

Tardunud struktuur

5% NaOH 5% NaCl 5% HNO3 mineraalõlid diislikütus
püsiv püsiv püsiv püsiv püsiv

Sertifikaadid
Toode on sertifitseeritud vastavalt Tšehhi Vabariigi seadusele nr 22/1997 ja valitsuse määrusele nr 163/2002. Pidevat sõltumatut kvaliteedikontrolli teostab akrediteeritud katselabor nr 095/2002, Horský s. r. o. Kvaliteedisüsteemi järelevalvet teostab volitatud juriidiline isik nr 204.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised

Aluspind Lahtine, ilmastikukahjustustega või muidu nähtavalt kahjustatud betoon eelnevalt aluspinnalt täielikult eemaldada. Betoonpind ei tohi olla saastunud nakkele negatiivselt mõjuvate ainetega (rasvad, määrded, õlid jmt). Betoonpinna tõmbetugevus peab olema vähemalt 1,5 MPa. Korrodeerunud armatuur ja nähtavate kahjustustega betoon eelnevalt parandada. Kattekihi paigaldamisel värskele betoonile jälgida, et betoon oleks vähemalt 28 päeva vana ja aluspinna niiskus ei ületaks 8%.

Nakkekihi moodustamine. Esimese etapina enne kattekihi paigaldamist paigaldada nakkekiht. Alltoodud tabelis on toodud EPOLIT W komponentide vahekorrad.

EPOLIT W – komponent A 5 kg
EPOLIT W – komponent B 1 kg
vesi *) 0,5 – 1,5 kg
*) täpne vee kogus sõltub aluspinna imavusest

Segu kanda pinnale eelistatavalt rulli või pintsliga; kulu 100…150 g/m2 olenevalt aluspinna imavusest. Nakkekiht ei pruugi betoonpinnale ühtlast materjalikihti tekitada.

Kattekihi valmistamiseks segada omavahel komponent A ja B allolevas vahekorras.

EPOLIT W – komponent A 5 kg
EPOLIT W – komponent B 1 kg

Komponendid A ja B segada piisavalt suures anumas, kasutades elektrilist aeglaste pööretega segistit.

TöödeldavusSegu töödeldavus sõltub teatud määral ümbritseva õhu temperatuurist. Temperatuuril 20°C on töödeldavus 120 minutit. Kaitsta segu kuivamise eest. Soovitav on segu aeg-ajalt uuesti läbi segada.
Nii aluspinna kui ümbritseva õhu temperatuur peab olema vahemikus 5…30 °C

Kattematerjali paigaldamine Esimese sammuna paigaldada nakkekiht. Segu kanda pinnale eelistatavalt rulli või pintsliga; kulu 100…150 g/m2 olenevalt aluspinna imavusest.
EPOLIT W paigaldatakse kahes kihis, tehnoloogilise vaheajaga 24 tundi. Pinnale kanda eelistatavalt rulli või pintsliga ühes kihis; materjali kogu kulu on 300…350 g/m2.
Kui EPOLIT W paigaldada pihustades, võib lisada kuni 25% vett, et parandada segu konsistentsi.

Avatud oleku aeg Nii nakkekihi kui kattekihi avatud oleku aeg on temperatuuril 20°C maksimaalselt 120 minutit. Arvestada, et temperatuuri suurenedes väheneb materjali avatud oleku aeg.

Lahjendamine Lahjendamiseks kasutada kraanivett või sarnase kvaliteediga vett. Tööriistad ja abivahendid puhastada sooja vee ja pesuainega vahetult pelae töö lõpetamist. Samuti sobib puhastamiseks atsetoon.

Materjali kulu
EPOLIT W nakkekihi kulunorm on 0,1…0,15 kg/m2 sõltuvalt pinna siledusest ja imavusest.
EPOLIT W kattekihi kulunorm on ühe kihi kohta 0,3…0,35 kg/m2, sõltuvalt aluspinna siledusest. Sellise kulu juures on kuivanud kihi paksus ca 120-150 μm.

Rohkem infot toote märklehelt
Epolit W (pdf, 0.3 MB)

Share