Laeb...

Estonian Cell veetöötlusjaam

AS Estonian Cell on Kundas asuv haavapuitmassi tehas, mis alustas tootmist 2006. aasta aprillis.

AS Estonian Cell pumpla ja veetöötlusjaama vaia- ja ankurdustööde tellija oli AS YIT Ehitus. Tööde teostajaks vanim injektsioonpuurmeetodil mikrovaiu ja pinnaseankruid valmistav ettevõte Eestis Mikrovai OÜ.

Share

Mida tegime

Kundasse rajatud tselluloositehase territooriumile rajati ka töötmiseks vajalik moodne veetöötlusjaam. Veetöötlusjaama betoonmahutitel teostasime lekkekohtade remonti injektsioonimeetodil.

Mida kasutasime

Töödeks kasutasime Desoi survetüübleid ja MC-Bauchemie kahekoponendilist injektsioonimaterjalide süsteemi. Surveliste veelekete sulgemist polüuretaanvahuga MC-Injekt 2033 ja hilisemat täitmist madalviskoosse ja elastse polüuretaanvahuga MC-Injekt 2300 NV.