epasit-logo

Jämedateraline saneersegu epasit seg

Kasutusvaldkond
Jämedateraline saneersegu epasit sef on mõeldud pealekandmiseks müüritistele ja mineraalsetele krohvidele, eriti tootega epasit MineralSanoPro lpf-WTA kaetud pindadele, et saada ühtlane pealispinna struktuur (tera suurus kuni 1,2 mm).

Omadused
epasit seg on valge mineraalne kuiv mördisegu GP vastavalt standardile DIN EN 998-1, mis koosneb sideainetest ja kivimipurust. epasit seg ei sisalda kromaati vastavalt TGRS 613/Giscode ZP 1 nõuetele.

epasit seg on tootja ja Baden-Württembergi Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungs-verband (Ehitusmaterjalide Järelvalve ja Sertifitseerimise Liit) pideva kontrolli all.

Tehnilised andmed: vt toote andmelehte

Ohutusnõuded: ärritab nahka. Võib tekitada tõsiseid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatult. Tolmu mitte sisse hingata. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust ja sobivaid kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid ja kuivsegu utiliseerida nagu ehituspraht.

Pealekandmise tehnoloogia
Aluspind puhastada tolmust ja naket takistavatest osakestest ning niisutada harjaga. Mitte kanda peale, kui temperatuur on alla + 5 kraadi, kui aluspind on külmunud või kui on tulemas miinuskraadid.

Segada 30 kg kott epasit seg’i u. 6 l puhta veega kuni segu ei sisalda enam tükke. Pinnale kanda terassiluriga kuni 10 mm kihina ja ning seejärel struktureerida käsnaplaadiga. Valmis segatud materjal kasutada ära ühe tunni jooksul. Sooja ja kuiva ilma korral hoida pind kuni kivistumiseni niiske (riputades üles niisked rätikud, pinda ettevaatlikult niisutades).

epasit seg’i võib umbes 2 nädalat pärast pealekandmist üle katta saneerkrohvvärviga epasit spf või lubivärviga epasit kfi või epasit kfa.

Materjalikulu: u. 3 kg/m² 2 mm paksuse kihi korral.

Ladustamine: hoida kuivas. Säilib u. 6 kuud.

Pakend: tarnitakse kuiva valmisseguna 30 kg kottides.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_seg.pdf

Share