epasit-logo

Silikaatvärv epatherm etf

Kasutusvaldkond
epatherm etf sobib mineraalsete aluspindade värviga katmiseks, eriti sobiv epatherm isolatsiooni-plaatide süsteemi toodete jaoks.

Omadused
epatherm etf on ühekomponentne lahustivaba silikaatvärv kasutamiseks sisetingimustes. Toode vastab DIN 18363 standardile. Veeauru läbilaskev ja kohandatud epatherm tootegrupi jaoks.
epatherm etf on saadaval nii valgena kui teistes värvitoonides. Kuivanud värvi pind on matt.

Tehnilised andmed:
paksus: 1,6 kg/dm³
difusiooniekvivalent õhukihi paksuse järgi sD: 0,05 m
pH-väärtus: leeliseline

Ohutusnõuded: Nahale sattumisel pesta seebi ja veega ning seejärel korralikult loputada. Kasutada nahakaitsekreemi. Pihustiga töötamisel kanda kaitseprille. Silma sattumisel pesta vähemalt 10 minutit rohke voolava veega. Vajadusel pöörduda arsti poole.

Jäätmekäitlus: mitte valada kraanikaussi, kanalisatsiooni või maapinnale. Vedelal kujul ei tohi koos olmeprügiga utiliseerida. Kuivanuna võib utiliseerida nagu ehitusjäätmeid või olmeprügi. Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid.

Selle toote EU-VOC piirväärtus: kategooria a (Wb): 30 g/l (2010)
Selle toote VOC-sisaldus: < 1 g/l VOC. Toote kood M-SK 01.

Pealekandmise tehnoloogia
Aluspind peab olema kuiv, puhas, tugev ja koormust taluv. Mitte kasutada temperatuuril alla + 8 °C ja mitte kanda külmunud aluspinnale. Klaasi, metalli, aknalaudu jne tuleb pritsmete eest kaitsta. Tekkinud pritsmeid ei tohi lasta kuivada, vaid tuleb koheselt veega eemaldada. Pealekandmiseks kasutada pintslit, rulli või pihustit. Maksimaalselt 10% vee lisamisel on värv kasutusvalmis. Kuivamisaeg olenevalt temperatuurist ja õhuniiskusest, umbes 12 t. Töövahendid kohe pärast kasutamist veega korralikult puhtaks pesta.

Materjalikulu: 120 kuni 150 ml/m² ühe kihi kohta.

Ladustamine: hoida kuivas ja jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Originaalpakendis säilub umbes 1 aasta.

Pakend: ämber, 5 ja 15 l.

Rohkem infot toote märklehelt  epatherm_etf.pdf

Share