botament-535

Botament AE

Hüdroisoleeriv ja pindu eraldav rullmembraan 

Toote kirjeldus
Botament AE rullmembraan on universaalne komposiitmembraan, mida kasutatakse plaatkatte ja naturaalsete kivikatete all nii sise- kui välistingimustes.
Sobiv kasutada nii era- kui ka tööstuskoormusega hoonetes seinte ja põrandate hüdroisolatsioonina – suure vee- ja keemilise koormusega pindadel, näiteks sööklate köögid jne.

Omadused

 • elastne
 • märgadele aladele, rõdudele ja terrassidele
 • ei murdu rebimisel
 • lihtsalt ja kiiresti paigaldatav
 • väga hea stabiilsus vananemise vastu
 • väga hea vastupanu kemikaalidele

Kasutusalad
Pindade hüdroisoleerimine:

 • betoon, kergbetoon, poorbetoon
 • uus betoon (betoon vanusega ≥ 3 kuud)
 • vuukidega müüritis
 • tsemendi ja kaltsiumsulfaadi segudest tasanduskihid
 • erinevad kombineeritud aluspinnad
 • kipskrohvsegud, mis vastavad standardile EN 998 (survetugevus ≥ 2,5 N/mm2 )
 • olemasolev plaatkate
 • Botament BP kergplaadid
 • kiudtsement plaadid
 • kipsplaadid
 • valuasfalt (IC 10)
 • magneesiumoksiidisegu tasanduskihid

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab vastama tingimustele:

 • kuiv, puhas ja jäävaba
 • stabiilne
 • puhas rasvast, värvist, tsemendipiimast, eralduselementidest ja lahtistest osakestest
 • astmeliste vuukideta
 • tasane

Pane tähele:

 • olemasolevad praod sulgeda eelnevalt Botament A 60 või Botament R 70 Casting Resin vaiguga
 • aluspind tasandada
 • poorsetel aluspindadel teostada esmalt kraappahteldus Botament M 21 Classic või Botament M10 Speed’ga, imavad pinnad kruntida Botament D 11 `ga.
 • olemasolevale plaatkattele kanda nakkekiht:
  – siseruumides Botament D 15,
  – välistingimustes Botament MD 1, Botament M 21
  Classic või Botament M 10 Speed;
  (kasutades Botament M 21 Classic või Botament M 10 Speed segu, lisada seguveele 1/3 Botament D 10 emulsioonilahust).

Tehnilised andmed
Vt toote märklehte

Paigaldamine

 • Botament AE rullmembraan laotada laiali
 • noa või kääridega lõigata rullmembraan mõõtu
 • ettevalmistatud aluspinnale kanda Botament M 21 Classic või elastne Botament M 10 Speed plaadisegu (4 või 6 mm hammasliibiga )
 • Botament AE rullmembraan paigaldada värskele plaadisegule (segu avatud aja jooksul), vähemalt 5 cm ülekattega
 • kummist rulli kasutades suruda Botament AE rullmembraan vastu segu pinda
 • vältida õhumullide ja ristuvate vuukide teket
 • lasta nakkekihil täielikult kuivada

Seejärel teostada plaatkatte paigaldus segudega: Botament M 21 Classic, Botament M 10 Speed, Botament M 29 HP, Botament EF 500 EK 500 või Multistone.
Vuugid, sisemised ja välimised nurgad ning ka pinnal olevad väljaulatuvad detailid katta Botament SB 78 hüdroisolatsioonilindiga ja teiste Botament lisatoodetega, vastavalt juhistele.
Aluspinna deformatsioonivuugid teostada vastavalt Botament deformatsioonivuugi lahendusele.

Märkused
Botament AE rullmembraan koos Botament M 21 Classic ja Botament M 10 Speed segudega on sertifitseeritud ühtse süsteemina kooskõlas üldiste ehitusnormidega.

Pinna tasandamine peab olema tehtud enne Botament AE rullmembraani paigaldamist.

Botament AE rullmembraani kaitsta peale paigaldamist niiskuse, tugeva päikesevalguse ja suurte temperatuuri kõikumiste eest kuni liimsegu täieliku kuivamiseni.
Botament AE rullmembraani paigaldamisel välistingimustes, soovitame kasutada kiiresti kuivavat plaadiliimi
BBotament M 10 Speed – vältimaks membraani alla õhumullide moodustamist.

Kui paigaldustööd toimuvad suure mehaanilise koormuse ja liikumisega alas, kontakteeruda Botament tehnilise toega Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus spetsialistiga.

Rohkem infot toote märklehelt Botament_AE.pdf

Share