LB Thinflex

LB Thinflex on bituumenemulsioonil baseeruv kaitsekate konstruktsioonide kaitseks niiskuse ja looduslikus pinnases esinevate agressiivsete ainete eest.

Betoonkonstruktsioonide, müüritiste, maa-aluste konstruktsioonide ning teiste mineraalsete pindade katmiseks.


Toote omadused

 • Lahustivaba ja keskkonnasõbralik
 • Kasutusvalmis
 • Lihtne kasutus
 • Pinnale kandmine pumba/pihustiga või käsitsi, rulli/pintsliga
 • Kiiresti kuivav
 • Säilitatav plusskraadidel vähemalt 12 kuud
Toote tehnilised andmed

 • Materjali kulunorm* 0,1-0,2 l/m2
 • Tihedus 1,1 kg/l
 • Kuivamisaeg** 20-40 minutit
 • Lubatud temperatuur pealekandmisel ja kuivamisel*** +5…+30 °C

* Näidatud kulunorm on minimaalne võimalik materjali kulu. Kulu võib suureneda olenevalt paigaldusviisist.
** Kuivamisaeg võib tegelikkuses varieeruda olenevalt õhuniiskusest, temperatuurist, materjali kihi paksusest ja aluspinnast. Tabelis toodud väärtused kehtivad normaaltingimustel – temperatuuril +23 °C ja 50% relatiivse õhuniiskuse juures.
*** Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu temperatuuri kohta.


Pakendis
30 l ämber | 18 ämbrit ühel alusel | ühe aluse kaal ca. 580 kg


Üldised nõuded
Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid ja
hea ehitustava reegleid.


Aluspinna ettevalmistus

 • Aluspind peab olema piisavalt kuiv, sile, stabiilne, kaitstud jäätumise eest ja ilma kärgstruktuuri ning pragudeta. Aluspind ei tohi olla saastunud õli, rasva, tõrva, tolmu, mustuse, betoonijääkide või muude saasteainetega.

Materjali paigaldamine

 • LB Thinflex tarnitakse paigaldamiseks valmis kujul. Materjal paigaldada ühtlaselt üle kogu pinna, vastava kihi paksusega, eelnevalt krunditud aluspinnale.
 • Pinnale kanda pintsli, rulli või pihustamisega.
 • Töövahendeid pesta veega koheselt pärast toote kasutamist.

Märkleht LB Thinflex (pdf, 0.3 MB)

Share