epasit-logo

Sisepahtel epatherm multi-eti

Kasutusvaldkond
epatherm multi-eti sobib epatherm isolatsiooniplaatide täies ulatuses töötlemiseks sisetingimustes.
Kasutatakse ka kangapahtlina.

Omadused
epatherm multi-eti on valmis segatud valge lubitsement-kuivmört, koostiseks kuni 0,4 mm graanulid. Tasandatud pindu võib üle pahteldada, töödelda svammhõõruti, harja või pintsliga ja viltida.

Ohutusnõuded: Ärritab nahka. Võib tekitada tõsiseid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist.Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja konsulteerida arstiga. Tööd tehes kasutada selleks ettenähtud kaitsekindaid. Kromaadivaba vastavalt TRGS 613/GISCODE ZP 1.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid võib utililiseeerida tahkeks temperdatuna või pulbri kujul nagu ehitusprahti.

Pealekandmise tehnoloogia
Krunditud epatherm isolatsioonilpaadid vajadusel tolmust puhastada. Mitte kanda peale, kui temperatuur on alla +5 °C või kui alsupind on külmunud. epatherm multi-eti segada veega ühtlaseks tükkideta massiks. Veekulu umbes 8 liitrit 25 kg koti kohta. epatherm multi-eti kanda peale teraskelluga maksimaalselt 3 mm paksuse kihina, seejärel tasandada, siluda või viltida. Probleemsema aluspinna puhul katta sisepahtel kogu ulatuses peenekoelise kangaga. Sel juhul võib kihipaksus olla kuni 7 mm.

Valmissegatud sisepahtel kanda peale 2 tunni jooksul.

Väga sileda pinna saavutamiseks võib epatherm multi-eti üle võõbata kuni 2 mm paksuse epatherm-eti kihiga.

Töövahendid kohe pärast kasutamist veega korralikult puhtaks pesta.

Materjalikulu: umbes 1 kg/m² 1 mm paksuse kihi kohta.

Ladustamine: hoida kuivas, säilivusaeg umbes 6 kuud.

Pakend: kotid, 25 kg. Kuivmört on kasutamisvalmis pärast puhta veega segamist.

Rohkem infot toote märklehelt  epatherm_multi-eti.pdf

Share