mc-logo-535

MC-Injekt GL-95 TX

Pehme-elastne akrülaat injektsioonivaik

Omadused

  • Lahustivaba, väheviskoosne, polümeeridega tugevdatud hüdrostruktuur akrülaatvaik
  • Lühike ja kontrollitav reaktsiooniaeg
  • Reageerinuna on materjal pehme-elastne
  • Hea nakkuvus, iseäranis siledate pindadega
  • Täidab KTW-Prüfgruppe D1 nõudeid (suurepinnaline isoleerimine)

Kasutuskohad

  • Vuuke, pragusid ja tühimikke hüdroisoleeriv injektsioon
  • Rullhüdroisolatsioonimaterjalide ja betooni vaheline kleepiv ja hüdroisoleeriv injektsioon
  • Olemasolevate maa-aluste konstruktsioonide väline hüdroisoleerimine pinnase geeliga täitmise teel.


Paigaldus

Ettevalmistamine
Enne injekteerimist teha ehitisele põhjalik uuring, mille käigus selgitada välja veelekete põhjus ning töötada välja injektsioonitööde kontseptsioon.

Segamine
MC-Injekt GL-95 TX on mitmekomponendiline injektsioonisüsteem. Komponendid A (põhimaterjal) ja B (initsiaator) segada töökohal kokku osakomponentidest.

Komponent A segatakse kokku osakomponentidest A1, A2 ja A3. Ettenähtud kogused komponente A2 ja A3 lisada üksteise järel A1 komponendi anumasse ja segada puitlaba või -pulgaga.

Komponent B lahustada komponendis B1. Selle lahuse kontsentratsioon määrab ära reaktsiooniaja. Lisaks on reaktsiooniaeg sõltuv temperatuurist, vt toote märklehte.

Injektsioon
MC-Injekt GL-95 TX injekteerimiseks sobib rooste-vabast terasest detailidega kahekomponendiline injektsioonipump, näiteks MC-I 200.
Detailsed kasutusjuhised on toodud eraldi spetsifikatsioonis konkreetse toote kohta.

Seadmete puhastamine
Reaktsiooniaja sees saab kõiki tööriistu puhastada veega. Peale reageerimist saab materjali eemaldada ainult mehaaniliselt.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share