Preprufe-300R

Preprufe 160/300R

Enne betoonivalu paigaldatav rullmembraan plaatvundamendi ja maa-aluste seinte hüdroisoleerimiseks

Eelised

 • Nakkub täielikult valatud betooniga. Seetõttu välistab vee tungimise membraani ja betooni vahele ning pinnase vajumine ei mõjuta membraani.
 • Moodustab vee-, niiskus- ja gaasikindla tõkke ehitise ja ümbritseva pinnase vahele.
 • BBA poolt sertifitseeritud kasutamiseks 2., 3. ja 4. taseme maa-aluste ehitiste hüdroisoleerimiseks vastavalt Briti Standardile BS 8192:1990.
 • Päikesekiirgust peegeldav – vähendab temperatuuri mõju.
 • Lihtne ja kiire paigaldada, ei vaja krunte ega nurgaliiste.
 • Täielikult nakkunud veekindlad ülekatted ja sõlmed.
 • Võib paigaldada raketistele, võimaldab ehitamist kitsastes tingimustes.
 • Ei vaja kaitset – paigaldatud membraanil võib kohe kõndida.
 • Sademed ei aktiveeri nakkekihti.
 • Veekindel süsteem: ei sõltu veesurvest.
 • Külmumise/sulamise ja märgumise/kuivamise vaheldumine ei mõjuta membraani.
 • Kemikaalikindel kõikide pinnaste ja veetüüpide korral- kaitseb ehitist soolade ja sulfaatide eest.
 • Liikumis- ja töövuukide veekindluse tagamiseks on Grace’i tootevalikus aktiivseid ja passiivseid vuugilinte.

preprufe-300RJoonisel

 1. Bituthene LM vedelmembraan
 2. Veetihe ülekate
 3. Preprufe 300R/160R membraani kleepuv pind
 4. Abiraketis
 5. Isekleepuv äär

Kirjeldus
Preprufe®300R & 160R membraanid on komposiitmaterjalid, mis koosnevad paksust HDPE kilest, survetundlikust nakkekihist ja ilmastikukindlast kaitsekilest. Erinevalt tavalistest membraanidest, mis on tundlikud vee läbitungimisele liitekohtades ja läbiviikudes, välistab Preprufe® R membraani nakkumine betooniga igasuguse vee sissetungi ehitisse.

The Preprufe® R süsteemi kuuluvad:

 • Preprufe® 300R – kasutamiseks suurt koormust kandvate plaatvundamentide all. Võimaldab tugevat armeerimist.
 • Preprufe® 160R – õhem membraan kasutamiseks väiksema koormusega kohtades või paigalejääva raketise korral.
 • Preprufe® LT teip – lõikekohtade, rullilõppude, läbiviikude ja sõlmede teipimiseks (temperatuuridel -40C kuni +300C)
 • Preprufe® HC teip – sarnane eelnevale, kasutamiseks kuumas kliimas (üle +100C)
 • Bituthene® LM vedelmembraan – läbiviikude jms ümbruse tihendamiseks

Preprufe®300R & 160R membraanid paigaldatakse siledale alusbetoonile või hästi silutud ja tihendatud liivale; vertikaalse paigalduse korral paigalejäävale raketisele või külgnevale konstruktsioonile. Preprufe® membraan nakkub valatava betooniga ning moodustab ehitise ümber katkematu isolatsioonikihi. Preprufe® R membraani võib üles pöörata vastu põhjaplaadi ajutise raketise sisepinda. Kui seinte betoneerimisel kasutatakse mõlemal pool seina eemaldatavat raketist, siis hüdroisoleerida sein pärast raketise eemaldamist isekleepuva membraaniga Bituthene® 8000.

Paigaldus
Preprufe® 300R & 160R membraane tarnitakse 1.2 m laiuste rullidena, mille ühes servas on isekleepuv ülekatteriba. Preprufe® R membraan ja Preprufe® teip on kaetud plastikkilega, mis tuleb enne armatuuri ja betooni paigaldamist eemaldada.
Aluspinna ettevalmistus Kõik pinnad – aluspind peab olema tasane ja tugev, et vältida liikumist betoonivalu ajal. Aluspinna konarused ei tohi olla suuremad kui 12mm. Horisontaalne aluspind – eelistatud on alusbetoon. Pind peab olema vaba lahtisest materjalist ja teravatest eenditest. Soovitav on mitte kaldega või ümarate äärtega, vaid nurgeline aluspind. Aluspind ei pea olema kuiv, kuid seisev vesi tuleb eemaldada. Vertikaalne aluspind – aluspinnana võib kasutada betooni, 19 mm vineerplaate, Insupak isolatsiooni või mõnda muud heakskiidetud materjali. Tahvlid paigaldada tihedalt nii, et tasapindade erinevus ei ületa 12 mm.

Membraani paigaldamine
Preprufe® R membraani paigaldamisel peab ümbritsev õhutemperatuur olema -40 °C või kõrgem. Külmadel või niisketel tingimustel võib isekleepuvat ülekatteriba ja teipi kuumaõhupuhuriga soojendada, et eemaldada niiskus või kondenseerunud vesi ja parandada nakkumist.
Horisontaalsed pinnad – paigaldada membraan HDPE poolega vastu aluspinda. Rullide jätkud paigaldada nihutatult, et vältida kihtide kuhjumist. Plastikust sisekate jätta paigale kuni ülekatete lõpetamiseni. Järgnevad paanid paigaldada 75 mm ülekatetega. Enne ülekatte kleepimist kontrollida, et järgneva paani alumine pool on puhas ja kuiv. Eemaldada plastikust sisekate servadest nii, et tekib kortsudeta ülekate ja rullida tugevasti. Eemaldada plastikust kate täielikult. Esialgne sisepinna kleepuvus kaob kiiresti.
Vertikaalsed aluspinnad – membraan kinnitada mehaaniliselt aluspinnaga sobilike kinnitusvahenditega. Membraani võib paigaldada igas sobivas pikkuses. Membraani ülemine serv kinnitada liistuga ülaservast 50 mm allpool. Kinnitused teha läbi ääre nii, et membraan on siledalt ja võimaldab tihedalt rullitud ülekatteid. Plastikust kaitsekile eemaldada koheselt. Enne ülekatte tegemist kontrollida, et järgneva paani alumine pool on puhas ja kuiv. Rullida tugevalt, et kindlustada veekindel isolatsioon.
Rullide otsad ja lõikekohad – rullide otsad ja lõikekohad teha ülekattega vähemalt 75 mm ulatuses ja kontrollida, et pind on puhas, vajadusel pühkida niiske lapiga. Lasta kuivada ja paigaldada Preprufe(r) LT teip (või HC kuumemates tingimustes) ülekatte keskele ja rullida tugevasti. Teibi plastkate eemaldada koheselt.

Läbiviigud
Vältimatute läbiviikude nagu torude, vaiapeade, piksevarraste jne ümbruste tihendamine toimub järgmiselt. Kinnitada membraan võimalikult tihedalt läbiviigu ümber. Kui membraani ja läbiviigu vahele jääb rohkem kui 12 mm, kasutada Preprufe® teipi. Keerata Preprufe® teip ümber läbiviigu nii, et teibi ja membraani vahele jääb 12 mm. Segada ja paigaldada Bituthene® LM vedelmembraan läbiviigu ümber nii, et moodustub nurgaliist, mis tagab veekindla ühenduse Preprufe® membraani ja teibi vahel.

Membraani parandamine
Enne armatuuri ja raketiste paigaldamist ning betoonivalu kontrollida membraani olukorda. Membraani saab vajadusel survepesuga kergelt puhastada. Paranduste tegemiseks pühkida parandatav ala niiske lapiga, et kindlustada puhas ja tolmuvaba pind ning lasta kuivada. Kõik vigastatud piirkonnad tuleb parandada Preprufe® teibiga. Paigaldada katkise koha keskmesse Preprufe® teip ja rullida tugevalt. Eemaldada teibilt kaitsekile. Kohtades, kus paljastunud äär on kaotanud kleepumisvõime või ülekatted ei ole kinnitunud korralikult, kontrollida, et pind on puhas ja kuiv ning katta uue Preprufe® teibiga ja rullida tugevalt. Teise võimalusena võib kasutada liimi aktiveerimiseks kuumaõhupuhurit, ülekatted rullida tihedalt.

Tervishoid ja tööohutus
Vt vastavat Materjali ohutusandmelehte. Terveid rulle peavad käsitlema vähemalt kaks inimest.

Share