betosan_logo

DENSOFIX SF

Väga peeneteraline kattematerjal betooni remonditöödeks.

Toote omadused
Ühe-komponentne polümeere sisaldav kuivmörtkate. Vastab EN 1504-3 standardi R3 klassile.

  • betooni remonditöödeks;
  • segada vaid veega;
  • hea töödeldavus;
  • aluspinnaga väga hea nake;
  • püsivalt vee- ja külmakindel;
  • head mehaanilised omadused;
  • mahus ei kahane;

Kasutamine
DENSOFIX on peeneteraline ühe-komponendiline kuivmördisegu betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonide remondiks ja taastamiseks. DENSOFIX-i võib katta järgnevate kaitsekatte kihtidega.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

EN 1504-3 standardi klass R3 nõuded ja katsetulemused

Katsetusmeetod R3 Nõue Tulemused
Survetugevus (MPa) EN 12190 > 25 R3
Kloriidiooni sisaldus (%) EN 1015-7 < 0.05 < 0.01
Nakketugevus (MPa) EN 1542 >1.5 >1.5
Karboniseerumiskindlus EN 13295 dk ≤ kontroll betoon vastab nõuetele
Kahanemine-paisumine (MPa) EN 12617-4 Nake pärast katsetust >1.5 >1.5

Füüsikalised ja mehaanilised parameetrid

Värvus Mittestandardne helehall
Tihedus (kg/m3) 1480 ± 50
Kuivkomponendi tihedus (kg/m3) 2050 ± 50
Tõmbetugevus (MPa) 7 päeva > 0
28 päeva > 5.5
Survetugevus (MPa) 7 päeva > 16
28 päeva > 25
Dünaamiline E-moodul (GPa) < 25
Termiline paisumiskoefitsient (K-1) 12.5 ± 0.4.10-6
Külmakindlus > T150
Nake aluspinnaga > 1.5

Sertifikaadid
Vastab EN 1504-3 standardi nõuetele. Läbiviidud katsetüübid on vastavuses EN 1504-3 standardile protokoll Nr. 1301-CPD- 0295 väljaantud TS´US, Bratislava. Kvaliteedisüsteemi järelvalvet EMS ja OHSAS viib läbi volitatud juriidiline isik Nr. 1020.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised
DENSOFIX SF kuivmördi käsitlemisel jälgida üldiseid BETOSAN-i r/betoonkonstruktsiooni remondi tehnoloogilise protsessi reegleid (TP Nr. 1/06).

Aluspind Kõik lahtised betooniosad, mustus ja tolm remonditavalt pinnalt täielikult eemaldada. Betoonpinnal ei tohi olla aineid, mis võivad aluspinna naket vähendada (rasvad, määrded, õlid jne). Kõige parem viis aluspinna puhastamiseks on surveveega pesu.

Segu ettevalmistamine Segu valmistatakse vee lisamisega pulbrile. Soovitatav segamisvahekord on toodud allolevas tabelis:

Kuiv komponent – pulber (kg) Vesi (liitrites) Paigaldatava kihi paksus (mm)
DENSOFIX SF 25 4.50 ÷ 5.00 min. 1 max. 3

Tootega töötamise aeg 20°C juures on 50-60 minutit.

Töödeldava pinna ja ümbritseva õhu temperatuur ei tohi olla alla + 5 °C ja üle + 30 °C.

DENSOFIX SF mörti saab pinnale kanda kas käsitsi või mehaaniliselt ühes kihis. Käsitsi paigaldamisel kasutada hammasliipi. Pinnale kantava kihi paksus ei tohi ületada ülaltoodud tabelis esitatud suurusi. Paigaldatud kihte kaitsta otsese päikese ja tuule eest.

Pinna viimistlemine Pärast mördikihi pealekandmist siluda pinda kuiva polüuretaan liibiga.

Pinna järelhooldamine Töödeldud pindu vahetult pärast mördi pealekandmist järelhooldada, et vältida otsese päikesekiirguse, tuule ja muu ilmastiku mõju eest, mis tooksid kaasa kihi soovimatu liigkiire kuivamise. Selleks sobivad järelhooldusained DENSOCURE W ja DENSOCURE R. Pärast remonttöid on soovitatav töödeldud pindu mitu korda päevas niisutada, minimaalselt 7 päeva pärast paigaldust.

Materjali kulu
Kuivmördi kulu on vahemikus 1.6 – 1.7 kg/m2 1 mm kihipaksuse juures.

Rohkem infot toote märklehelt
Densofix SF (pdf, 0.6 MB)

Share