Laeb...

Lennujaama sadeveemahuti

AS Tallinna Lennujaam tegeleb ettevõttele kuuluvate lennujaamade käitamise ja arendamisega, et tagada õhusõidukite, reisijate ja kauba maapealne teenindamine. Ettevõte haldab Eestis paiknevaid lennujaamu, mille hulka kuuluvad lisaks Tallinna lennujaamale veel Tartu, Pärnu, Kuressaare, Kärdla, Kihnu ja Ruhnu lennujaam. Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam aktsiate omanikuks on Eesti Vabariik ning ettevõte kuulub Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse.

Share

Mida tegime

Tallinna Lennujaama laiendamise käigus rajatud sadevete puhvemahuti seintes tuli sulgeda lekkivaid töövuuke ja mahukahanemispragusid.

Mida kasutasime

Töödeks kasutasime Desoi survetüübleid ja MC-Bauchemie kahekoponendilist injektsioonimaterjalide süsteemi. Surveliste veelekete sulgemist polüuretaanvahuga MC-Injekt 2033 ja hilisemat täitmist madalviskoosse ja elastse polüuretaanvahuga MC-Injekt 2300 NV.