mc-logo-535

MC-Nafufill HB

Mineraalne nakkekiht betooniparandustöödel

Omadused

  • Tsementsideainega
  • Ühekomponentne
  • Lühikesed ülekatte ooteajad
  • Testitud ja heakskiidetud vastavalt standardile ZTV-SIB 90 TL/TP PCC

Kasutuskohad

  • PCC I – dünaamilise koormusega liiklusega alade betooniremondisüsteemi nakkekiht

Paigaldus

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema puhas ja seal ei tohi olla lahtiseid materjale, tolmu, õli ja muid saasteaineid. Pinna tõmbetugevus peab vastama standardile ZTV-SIB 90. Aluspinna piisava kareduse saavutamiseks peab puhastatud pinnal näha olema pinna-lähedane jämetäitematerjal.

Segamine
Nafufill HB lisatakse eelnevalt doseeritud vee hulka ning segatakse pidevalt. Segamisaeg on 5 min Kasutada tuleb aeglast mikserit.

Segamisvahekord
Vt tehniliste andmete tabelit. 20 kg Nafufill HB koti kohta läheb vaja umbes 3,6 kuni 3,8 l vett. Lisatava vee kogus võib erineda.

Paigaldamine
Enne materjali aluspinnale kandmist peab aluspinda niisutama. Tugevalt vett imavaid aluspindu tuleb mitu korda eelniisutada. Nafufill HB kanda harjaga kergelt niiskele, kuid veega mitte küllastunud pinnale. Materjali paigaldada täpselt selles ulatuses, kui palju plaanitakse vahetult betooniremondimördiga üle katta.

Paigaldamiseks on sobiv lühikeste harjastega hari. Kui jämeda mördiga ülekatmine viibib, siis võib vastavad alad veelkord katta materjaliga Nafufill HB. Kui materjali kasutatakse põrandatel, siis võib seda paigaldada ka tigupumbaga jõudlusega < 2 l min. Kui nakkekiht on sel viisil paigaldatud, tuleb see järgnevalt käsitsi üle töödelda.
Palun järgida paigaldusinfot ehituse üldjärelevalve sertifikaadil.

Ohutusnõuanne
Palun järgida pakendite siltidel ja ohutuskaartidel olevat ohutusinfot ja nõuandeid.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share