betosan_logo

DENSOCRETE PPE TH

Komplekslisand (kontsentraat) mördile ja betoonile

Toote omadused
Ühekomponendiline pulbersegu, mis sisaldab jahvatatud ja fraktsioonitud karbonaatset täiteainet, paisuvaid lisandeid, redispergeerivaid polümeere, polüpropüleenkiude (PP-kiud), tiksotroopseid lisandeid ja muid aktiivseid komponente.

  • Parandab märkimisväärselt mördi ja betooni pihustatavust.
  • Vähendab oluliselt segu sadestumist.
  • Vähendab mördi roomavust pärast pealekandmist.
  • Mört omandab väga hea nakkuvuse betoonpinna ja sarrusega.
  • Vähendab tõhusalt kahanemispragude teket.
  • Suureneb paigaldatud segu külmakindlus.
  • Suureneb paigaldatud segu veekindlus.

Kasutamine
DENSOCRETE PPE TH on kompleksne segulisand mördi ja betooni valmistamiseks, mis on ette nähtud paigldamiseks lagedele ja vertikaalsetele pindadele. Suurendab remondisegu ja raudbetoonkonstruktsioonide veekindlust. Tavaline doseerimismäär on kuni 240 kg/m³.

Katsesertifikaadid
Toode on sertifitseeritud vastavalt Tšehhi Vabariigi seadusele nr 22/1997 ja valitsuse määrusele nr 163/2002. Pidevat sõltumatut kvaliteedikontrolli teostab akrediteeritud katselabor nr 095/2002, Horský s. r. o. Kvaliteedisüsteemi järelevalvet teostab volitatud juriidiline isik nr 204.

Füüsikalised ja Mehhaanilised omadused
Vt. toote märklehte

Ettevalmistustööde ja paigaldamise juhised
Remondimört valmistatakse vahetult töökohal.
Vastav kogus DENSOCRETE PPE TH kontsentraati segatakse kuivalt õiges vahekorras täiteaine (liiva) ja portlandtsemendi hulka. Segamiseks võib kasutada klassikalist segistit.

Valmis segu kantakse pinnale kuiv- või märgpihustamisega; võib paigaldada ka käsitsi. Käsitsi pealekandmine toimub krohvimise või silumisega. Mört kantakse pinnale kihtidena. Ühe kihi paksus ei tohi ületada liivatera kolmekordset maksimaalsuurust.
Aluspind. Kogu lahtine, ilmastikukahjustustega või muidu nähtavalt kahjustatud betoon tuleb remonditavalt betoonpinnalt täielikult eemaldada. Korrodeerunud armatuur tuleb hoolikalt puhastada mistahes korrodeerivatest ainetest. Enne parandussegu pealekandmist tuleb aluspinda korralikult ja korduvalt niisutada vähemalt 120 minuti jooksul. Korralikult niisutatud betoon peab olema kergelt niiske, kuid ei tohi olla kaetud läikiva veekihiga.
Segu töödeldavus temperatuuril 20 °C on 50–60 minutit.
Nii aluspinna kui ümbritseva õhu temperatuur peab olema vahemikus 5…30 °C. Pärast viimase kihi algset tardumist viimistletakse pind polüuretaanist siluri abil.
Järelhooldus. Järelhooldust tuleb alustada kohe pärast remondimördi paigaldamist, et vältida otsese päikesekiirguse, tuule ja muude tegurite mõju, mis kiirendavad vee väljaaurumist. Järelhooldusaineks kasutada DENSOCURE W.

Segulisandi doseerimine
Lisandi kulunorm 1 m³ segu kohta on tavaliselt vahemikus 220–240 kg. Soovitav on testida lisandi kogust koos kohalike komponentidega (tsement, täitematerjal).

Pakend ja säilitamine
Toode on pakitud polüeteeniga vooderdatud 25 kg paberkottidesse. Transportimisel ja ladustamisel tuleb DENSOCRETE PPE TH segulisandit tõhusalt kaitsta niiskuse eest. Säilivusaeg avamata originaalpakendis on 6 kuud.

Tervisekaitse kasutamise ajal
DENSOCRETE PPE TH kuivsegu käsitsemisel ei ole vaja rakendada erilisi meetmeid. Vältida sattumist silma ja limaskestadele, sest toode sisaldab aluselisi koostisosi. Järgida tsement- ja lubimörtidega töötamisel rakendatavaid töötervishoiu- ja tööohutuse reegleid. Toote kohta kehtib spetsifikatsioon TPD 3-93/BET. Selles dokumendis esitatud andmed põhinevad selle väljaandmise ajal tootja käsutuses olnud teadmistel ja infol. Tehnilised andmed kaotavad kehtivuse, kui antakse välja dokumedi muudetud või uuendatud versioon. Küsimuste tekkimise korral võtta ühendust tootjaga.

Rohkem infot toote märklehelt Betosan_Densocrete_PPE_TH.pdf

Share