betosan_logo

DENSOCURE W

Järelhooldusvahend

Toote omadused
Modifitseeritud stüreen-akrülaadi dispersiooni baasil valmistatud veeslahustuv vedelik.

  • Vähendab oluliselt vee väljaaurumist.
  • Aitab kaasa tsementsideainete pindmiste osade kivistumisele.
  • Suurendab pindmiste kihtide vastupidavust agressiivsete ainete (õlide, õlitoodete, anorgaaniliste soolade jmt) mõjule.
  • Kergendab töödeldud põrandate hooldamist.
  • Kantakse pinnale pihusti või rulliga.
  • Kasutusvalmis vedelik, ei vaja lahjendamist.

Kasutamine
DENSOCURE W on ühekomponendiline veeslahustuv modifitseeritud stüreen-akrülaadi kopolümeeri baasil valmistatud vedelik, mis on ette nähtud vee väljaaurumise vähendamiseks äsja paigaldatud või parandatud betoonikihtidest. Lisaks on DENSOCURE W mõeldud põrandapindade töötlemiseks, millel on kasutatud kulumiskindlust tõstvat puistet DENSOTOP. Järelhooldusvahendi kasutamine vähendab vee soovimatut kadu ja aitab kaasa põrandapinna kivistumisele, lisaks vähendab pindade imavust ning sulgeb pinnal olevad poorid. Suurendab põrandapinna vastupidavust kemikaalidele ja lihtsustab pinna hooldamist.

Füüsikalised ja Mehhaanilised omadused
Vt. toote märklehte

Katsesertifikaadid
Toode on sertifitseeritud vastavalt Tšehhi Vabariigi seadusele nr 22/1997 ja valitsuse määrusele nr 163/2002. Pidevat sõltumatut kvaliteedikontrolli teostab akrediteeritud katselabor nr 095/2002, Horský s. r. o. Kvaliteedisüsteemi järelevalvet teostab volitatud juriidiline isik nr 204.

Ettevalmistustööde ja paigaldamise juhised
Aluspind. Järelhooldusvahendit kasutatakse tsemendipõhistel pindadel: värskelt valatud või paigaldatud remondimört ja betoon. Töödeldav pind peab olema kergelt niiske, kuid ei tohi olla kaetud veekihiga. Mustus, tolm ja mistahes töötlemisvahendite võimalikud jäägid tuleb eemaldada.
Ettevalmistustööd. Töötlemisvahend on kasutusvalmis, seda ei ole vaja lahjendada. Nii aluspinna kui ümbritseva õhu temperatuur peab olema vahemikus 5…30 °C.
Paigaldamine. Järelhooldusvahend DENSOCURE W kantakse värskelt valatud pinnale pritsi abil. Juba kivistunud pinnale kantakse vahend harja või rulliga. Liigendatud või väikestele pindadele kandmiseks kasutatakse pintslit. Järelhooldusvahend kantakse pinnale tavaliselt mitmes kihis; vahendi kogukulu on 120–150 ml/m². Tööriistad ja abivahendid tuleb puhastada veega kohe pärast töö lõpetamist.

Materjalikulu
Järelhooldusvahendi DENSOCURE W kulunorm on tavalise imavusega pindade korral 100–130 ml/m².

Pakend ja säilitamine
DENSOCURE W on pakendatud 45 l netomahuga plastmahutitesse. Toodet tuleb kaitsta külmumise eest. Toote säilivusaeg avamata originaalpakendis on 12 kuud.

Tervisekaitse kasutamise ajal
Järelhooldusvahendiga DENSOCURE W töötamisel ei ole vaja rakendada erilisi sanitaarmeetmeid. Paigaldamisel tuleb kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid (mask, kummikindad). Toode ei põle ega ole mürgine. Vahendiga töötamisel ei eritu auruna orgaanilisi lahusteid. Vältida suhu sattumist. Vahendi juhuslikul sattumisel limaskestadele või nahale tuleb kokkupuutekohta hoolikalt leige veega pesta. Pärast töö lõpetamist tuleb nahale määrida sobivat hoolduskreemi.

Toote kohta kehtib spetsifikatsioon TPD 19-96/BET. Tehniliste andmete lehel esitatud andmed põhinevad selle väljaandmise ajal tootja käsutuses olnud teadmistel ja infol. Tehnilised andmed kaotavad kehtivus, kui antakse välja dokumendi muudetud või uuendatud versioon. Küsimuste tekkimise korral võtta ühendust tootjaga.

Rohkem infot toote märklehelt  Betosan Densocure W.pdf

Share