epasit-logo

Nakkekrohv epasit hb

Kasutamine
epasit hb on nakkekrohv, mis on mõeldud nakkuva pinna loomiseks saneerimiskrohvile epasit lpf ja tasanduskrohvile epasit ap või veetihedale mördile epasit dp.
epasit hb on osa epasit saneersüsteem 2000’st.

Omadused epasit_hb
epasit hb on mineraalne kiireltkivinev kuivmört.
epasit hb on vähese kromaadisisaldusega vastavalt klassile TGRS 613/Giscode ZP 1.
epasit hb on vastupidav sooladele ning vastab WTA* teabelehe 2-2-91/D “Saneerimiskrohvisüsteemid” eeskirjadele.

Ohutusjuhised
Ärritab nahka. Tolmu ei tohi sisse hingata. Vältida silma sattumist. Silma sattumisel loputada silma põhjalikult veega ja konsulteerida arstiga. Töö ajal kanda sobivat kaitseriietust. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus
Taaskasutusse anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Materjali jääke käidelda kõvade või pulbriliste ehitusjäätmetena.

Paigaldamine
Aluspind puhastada vanast krohvist, eemaldada värvikihid, müüritise lahtised osad ja keemilised saasteained. Puhastada müüritise vuugid. Kinnitada lahtised kivid. Mitte paigaldada külmunud pinnale, kui temperatuur on alla +5 °C ning kui on oodata pakast. Vajaduse korral aluspind eelnevalt niisutada.

epasit hb segada puhta veega kuni sobiva konsistentsi saamiseni. Lisada ca 5 liitrit vett 30kg koti kohta. Väga poorse aluspinna korral lisada segamisveele nakkeemulsiooni epasit he (ca 1 liiter 30 kg koti kohta).

Kui epasit hb kasutatakse nakkekihina enne veetiheda krohvi epasit dp paigaldamist, siis epasit hb’ga katta kogu pind. Saneerkrohvi epasit lpf korral katta ainult ca 50% pinnast.

Pinnale kanda kelluga või nakkekihi pritsiga. Kogu pinna katmisel võib epasit hb paigaldada ka sobiva krohvimismasinaga.

Valmissegatud mört ära kasutada 1 tunni jooksul. Värskelt krohvitud pindu kaitsta liiga kiire kuivamise eest; vajaduse korral niisutada. Paigaldatud nakkekrohvil lasta piisavalt kivineda (vähemalt 5 päeva).

Kulunorm:
kogu pinna katmise korral ca 10 kg/m²
50% pinna katmise korral ca 4 kg/m²

Pakend: kuivsegu 30 kg kottides.

Ladustamine: Hoida kuivas kohas, säilitusaeg ca 6 kuud.

Rohkem infot toote märklehelt  Epasit_hb.pdf

Share